Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1987

Deu anys de debat sobre els Paisos Catalans (1974-1984)

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:4029
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4029
 • Autores:

  Reñé i Alimbau, Jaume
 • Otros:

  Autor según el artículo: Reñé i Alimbau, Jaume
  Palabras clave: Països Catalans
  Resumen: A finals deis anys cinquanta i inicis deis seixanta prenia volada una nova terminologia que reflectia una vella realitat: Països Catalans. Sorgida durant la dictadura del general Franco, la seva difusió es realitzà a través dels cercles de la nostra intel·lectualitat nacional, i després arrelà en sectors de l'oposició nacionalista, de la qual sorgiria l'actual moviment independentista, que ha fet precisament de la reunificació dels Països Catalans, la seva bandera.
  Año de publicación de la revista: 1987
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article