Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1987

Som una nació? Símbols, anècdotes i voluntat nacional en els cartells de la transició democràtica a Catalunya.

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:4030
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4030
 • Autores:

  Rosés, Assumpta
 • Otros:

  Autor según el artículo: Rosés, Assumpta
  Palabras clave: cartellisme
  Resumen: Aquest treball forma part d'un projecte d'estudi en el qual vull revisar el conjunt de cartells de contingut polític i cultural apareguts entre la fi del franquisme i l'establiment de la democràcia, i que abraga un període que va, aproximadament, entre 1975 i 1980.
  Año de publicación de la revista: 1987
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article