Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1987

Reflexions sobre l'anticatalanisme al País Valencia

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:4032
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4032
 • Autores:

  Tiñena Amorós, Jordi
 • Otros:

  Autor según el artículo: Tiñena Amorós, Jordi
  Palabras clave: valencianisme
  Resumen: L'anticatalanisme valencianista és, ara com ara, agressiu i militant, i espanyolista en els grups que l'inciten, a la vegada que compta amb el suport passiu de bona part de la població valenciana, si més no en el sentiment i la tramoia simbòlica d'aquest valencianisme.
  Año de publicación de la revista: 1987
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article