Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1987

El paisatgisme i la figura de Ramon Martí Alsina

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:4034
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4034
 • Autores:

  Vidal i Solé, Mercè
 • Otros:

  Autor según el artículo: Vidal i Solé, Mercè
  Palabras clave: paisatgisme
  Resumen: Els esquemes bàsics del gran desenvolupament que assoleix la pintura de paisatge a Catalunya durant la segona meitat del segle XIX, han de fonamentar-se de manera inel·ludible en les figures de Ramon Martí Alsina (1826-1895) i de Marià Fortuny i Marsal (1838-1874). Tot i que sabem que els punts de vista de cadascun deis pintors eren diferents, hem de constatar que ambdós coincidiren bàsicament en els plantejaments antiacadèmics, cosa que va possibilitar la recuperació per Catalunya de la primicia peninsular en l'avantguarda pictòrica. Estem tractant un període d'interés molt alt, però haurem de fer-ne només una síntesi i esmentar els seus aspectes formals.
  Año de publicación de la revista: 1987
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article