Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1987

El terme dels Hospitals (el Morell, Tarragonès) de l'Ordre de Sant Joan de Jerusalem a finals del segle XVII

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:4038
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4038
 • Autores:

  Ortega, Pasqual
 • Otros:

  Autor según el artículo: Ortega, Pasqual
  Palabras clave: Hospitals de Sant Joan
  Resumen: Amb aquest treball pretenem oferir algunes dades sobre el 'terme dels Hospitals de Sant Joan', tal com se'l denomina al document, actual partida del municipi del Morell, comarca del Tarragonès.
  Año de publicación de la revista: 1987
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Palabras clave:

  Hospitals de Sant Joan
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar