Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1987

Reflexions sobre la crisi de l'Antic Règim a través de la lectura de textos de l'època (1787-1814)

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:4041
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4041
 • Autores:

  Muiños i Villaverde, María Jesús
  Ferrer i Bosch, Maria Antònia
 • Otros:

  Autor según el artículo: Muiños i Villaverde, María Jesús Ferrer i Bosch, Maria Antònia
  Palabras clave: Antic Règim
  Resumen: No pretenem, amb aquest article, definir allò que entenem per crisi de l'Antic Règim, ni aplicar aquest procès de crisi al cas concret de Catalunya, ja que és un tema estudiat i debatut per historiadors catalans que ens mereixen la més alta consideracio pel seu rigor investigador, metodològic i científic. Intentem, sí, aportar el resultat d'unes reflexion sobre la crisi de l'Antic Règim a Catalunya, aconseguida a travès de la lectura de textos del període comprès entre la Revolució Francesa i l'acabament de la Guerra del Francès. Aquest article és fruit d'un treball de Seminari realitzat al si del Departament d'Història Contemporània de Tarragona, concretament emmarcat dins l'assignatura d'Història Contemporània de Catalunya.
  Año de publicación de la revista: 1987
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article