Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1987

Notes sobre l'estructura agrària i la toponímia de Vilanova de Prades el 1846

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:4042
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4042
 • Autores:

  Anguera, Pere
 • Otros:

  Autor según el artículo: Anguera, Pere
  Palabras clave: Vilanova de Prades
  Resumen: Les notes següents estan extretes d'un quadern de 60 pàgines, 7 de les quals en blanc, que constitueix una còpia del cadastre, que posseia Joan Aspasa, veí del poble i avanpassat meu, que en un full solt guardat al seu interior dóna la datació del document. L'absoluta manca de notícies sobre la història del poble justifica la redacció d'aquest escrit.
  Año de publicación de la revista: 1987
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article