Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1992

Sobre els inicis duna institució benèfica Baixmedieval: L'Hospital de Santa Maria de la Ciutat de Lleida (1435-1519)

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:4047
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4047
 • Autores:

  Bertran Roigé, Prim
 • Otros:

  Autor según el artículo: Bertran Roigé, Prim
  Palabras clave: Hospital de Santa Maria de Lleida
  Resumen: Ja fa anys vaig iniciar l'estudi deis orígens de l'antic Hospital de Santa Maria de la ciutat de Lleida, aparegut a les acaballes de l'Edat Mitjana i del que avui en queda el testimoni de l'edifici més important del gòtic civil de les Terres de Ponent. Aquell treball s'emmarcava dins un projecte d'investigació que, entre 1975 i 1979, s'ocupà de les institucions benèfiques i de l'ajut als pobres a la Catalunya Medieval. Em plau ara, poder-lo oferir en memòria del prof. F. Cortiella i Odena, a qui havia interessat la problemàtica del món urbà baixmedieval.
  Año de publicación de la revista: 1992
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Palabras clave:

  Hospital de Santa Maria de Lleida
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar