Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1992

A la Mediterrània medieval: les societats mercantils a la Corona d'Aragó (s. XIV)

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:4049
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4049
 • Autores:

  López, María Dolores
  Cuadrada, Coral
 • Otros:

  Autor según el artículo: López, María Dolores Cuadrada, Coral
  Palabras clave: societat mercantils
  Resumen: L'objectiu primer del present treball, tal com indica el títol, és analitzar la importància i la incidencia de les societats mercantils als regnes de la Corona d'Aragó al segle XIV.
  Año de publicación de la revista: 1992
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article