Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1992

El Tractat de Ramon Baera sobre la il·licitud del contracte de venda de Violaris amb Carta de Gràcia (s. XIV)

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:4051
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4051
 • Autores:

  Hernando, Josep
 • Otros:

  Autor según el artículo: Hernando, Josep
  Palabras clave: història econòmica
  Resumen: L'any 1928 el professor d'Economia de la Universitat de Columbia E. R. A. Seligman afirmava: 'En el camp de la Història de la Economia hom troba encara immensos terrenys sense conrear i, fins i tot, gens explorats. Entre els més importants hi ha el de la literatura econòmica espanyola. Potser oblidem massa que Espanya es trobà un temps al davant d'Europa en poder polític i en riquesa i hom troba estrany que no es produeixi una activa discussió dels problemes més importants que surgiren en la seva vida econòmica. Aquesta literatura es quasi de manera absoluta desconeguda fora d'Espanya.'
  Año de publicación de la revista: 1992
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article