Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1992

Les 'Ordinacions de Jurats' de l'any 1316. Notícia històrica

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:4054
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4054
 • Autores:

  Papell i Tardiu, Joan
 • Otros:

  Autor según el artículo: Papell i Tardiu, Joan
  Palabras clave: Valls
  Resumen: A l'Arxiu Històric Comarcal de Valls, a la Secció de Pergamins, catalogat amb el núm. 44, s'hi conserva un exemplar del segle XIV, que conté la disposició, confirmació i conformació donada per la Cúria Arquebisbal de Tarragona de les ordinacions aprovades pel Consell General de Valls, que havien d'ésser rigorosament observades i seguides pel jurats vallencs, per tal de tenir cura del bon govern de la vila, ja que eren els administradors de la gestió pública municipal.El document conté la normativa jurídica per la qual s'ha de regir la juraderia vallenca i controlar els actes deis administradors del Comú de la Vila.
  Año de publicación de la revista: 1992
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article