Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1992

Les illes d'una parròquia urbana al segle XV. La demarcació de Santa Maria del Mar a Barcelona.

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:4055
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4055
 • Autores:

  Riu, Manuel
 • Otros:

  Autor según el artículo: Riu, Manuel
  Palabras clave: Barcelona
  Resumen: Encara que sembli mentida, tot i les nombroses obres escrites sobre la ciutat de Barcelona, no disposem d'un plànol històric suficientment detallat i explícit per situar l'àmbit de les set parròquies urbanes, ni tampoc la major part dels carrers i places de les primeres i successives 'viles noves' sorgides entorn de la muralla antiga de Barcelona. La cartografia històrica de la ciutat medieval resta un xic endarrerida respecte a d'altres poblacions catalanes i així s'expliquen les ambigüitats i deferències que hom pot observar en el material a l'abast, quan tracta d'analitzar amb esperit crític la bibliografia.
  Año de publicación de la revista: 1992
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article