Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1992

La Relació camp-ciutat en un cas concret: El Collsacabra i Vic (Osons, s. XIII-XV)

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:4057
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4057
 • Autores:

  Serra i Clota, Assumpta
 • Otros:

  Autor según el artículo: Serra i Clota, Assumpta
  Palabras clave: camp
  Resumen: La relació camp-ciutat ha estat sempre un tema de debat molt important. No podem dir que el camp està subordinat a la ciutat pel fet que aquesta última és qui marca el nivell de productivitat del camp segons la demanda que aquesta ofereix, ja que la ciutat depèn totalment del camp per a la seva pròpia subsistència. És d'aquesta manera que podem dir que hi ha un lligam camp-ciutat amb una relació de correspondència simètrica. El fenomen de la ciutat medieval a nivell de la Península Ibèrica és molt interessant si tenim en compte que moltes es formaren entre els segles X i XIII. Unes, com a conseqüència immediata de l'avanç cristià de l'anomenada reconquesta, amb fins purament político-militars (les de la part central); d'altres, econòmics (les del camí de Santiago); i d'altres mantingueren la seva importància del període musulmà anterior.
  Año de publicación de la revista: 1992
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article