Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1992

Una aproximació a la realitat de l'Institut de Reformes Socials

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:4060
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4060
 • Autores:

  Muiños, María Jesús
  Duch, Montserrat
  Ferrer, Maria Antonia
 • Otros:

  Autor según el artículo: Muiños, María Jesús Duch, Montserrat Ferrer, Maria Antonia
  Palabras clave: Institut de Reformes Socials
  Resumen: Mitjançant Reial Decret de 23/IV/1903, fou creat l'Institut de Reformes Socials. El seu articulat en recull l'objectiu: afavorir l'acció social i governativa en benefici de la classe obrera. Es tracta d'un organisme sense poder decisori, encarregat sobretot de formular enquestes sobre la situació laboral espanyola, d'arbitrar els conflictes sorgits entre patronal i treball, i amb una organització vertical ramificada en Juntes Provincials i Locals. Depèn, en principi, del Ministeri de la Governació, seguint així la línia característica del règim restauracionista que considerava les revindicacions proletàries com una qüestió d'ordre públic; posteriorment serà emmarcat dins el Ministeri de Treball i finalitzarà les seves funcions amb el cop d'Estat de Primo de Rivera.
  Año de publicación de la revista: 1992
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Palabras clave:

  Institut de Reformes Socials
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar