Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1992

Relació d'obrers. Treballs i materials consignats al !libre de l'obra de la Seu de Tarragona (anys 1335-1338)

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:4062
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4062
 • Autores:

  Montardit i Bofarull, Núria
  Companys i Farrerons, Isabel
 • Otros:

  Autor según el artículo: Montardit i Bofarull, Núria Companys i Farrerons, Isabel
  Palabras clave: Catedral de Tarragona
  Resumen: Des que l'arquebisbe Hug de Cervelló deixà en testament mil morabetins per a l'inici de l'església i per a les oficines canonicals (1171) fins a la consagració del temple pel patriarca d'Alexandria Joan d'Aragó (1331), posseïm escassíssimes referències documentals (la major part d'elles posteriors), pel que fa a la construcció.
  Año de publicación de la revista: 1992
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article