Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1992

Monument funerari de Jaume I. Obra de Lluis Domènech i Montaner

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:4065
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4065
 • Autores:

  Salcedo Miliani, Antonio
 • Otros:

  Autor según el artículo: Salcedo Miliani, Antonio
  Palabras clave: Jaume I
  Resumen: El 1853 la ciutat de Tarragona va guanyar el dret de guardar les despulles del rei Jaume I d'acord amb la Reial Ordre del 14 de maig d'aquell mateix any. Jaume I, que havia mort a València l'any 1276, estava enterrat al Monestir de Poblet, segons la seva última voluntat. Hem de tenir en compte que el monestir de Poblet era la fundació reial més important dels reis d'Aragó. S'havia convertit en Panteó reial després de la mort de Pere el Cerimoniós. El 1835, quan es va produir la desamortizació, els monjos varen abandonar el monestir i es varen refugiar a l'Espluga de Francolí. El monestir fou saquejat i les seves tombes profanades.
  Año de publicación de la revista: 1992
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article