Tesis doctorals> Departament de Dret

El comerç a l'ordenament jurídic espanyol: l’ Urbanisme comercial i la sostenibilitat urbana

 • Dades identificatives

  Identificador: TDX:1348
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TDX1348
 • Autors:

  Rodriguez Beas, Marina
 • Altres:

  Data: 2013-12-17
  Departament/Institut: Departament de Dret Públic Universitat Rovira i Virgili.
  Idioma: cat
  Identificador: http://hdl.handle.net/10803/145248
  Font: TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
  Autor: Rodriguez Beas, Marina
  Director: Gifreu Font, Judith Casado Casado, Judith
  Format: application/pdf 446 p.
  Editor: Universitat Rovira i Virgili
  Paraula Clau: horaris comercials llicència comercial urbanisme comercial equipaments comercials directiva de serveis
  Títol: El comerç a l'ordenament jurídic espanyol: l’ Urbanisme comercial i la sostenibilitat urbana
  Matèria: 71 - Urbanisme. Paisatgisme, parcs i jardins 342 - Dret constitucional. Dret administratiu 339 - Comerç. Relacions econòmiques internacionals. Economia mundial. Màrqueting 004 - Informàtica
 • Paraules clau:

  71 - Urbanisme. Paisatgisme, parcs i jardins
  342 - Dret constitucional. Dret administratiu
  339 - Comerç. Relacions econòmiques internacionals. Economia mundial. Màrqueting
  004 - Informàtica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar