Tesis doctorals> Departament de Pedagogia

La comunicación en entornos virtuales 2d y 3d. Un análisis con estudiantes del grado de ingeniería

 • Dades identificatives

  Identificador: TDX:1991
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TDX1991
 • Autors:

  Vaca Barahona, Byron Ernesto
 • Altres:

  Data: 2015-05-20
  Departament/Institut: Departament de Pedagogia Universitat Rovira i Virgili.
  Idioma: spa
  Identificador: http://hdl.handle.net/10803/306268
  Font: TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
  Autor: Vaca Barahona, Byron Ernesto
  Director: Gisbert Cervera, Mercè Cela Ranilla, José María
  Format: application/pdf 245 p.
  Editor: Universitat Rovira i Virgili
  Paraula Clau: interactivity Interactividad interactivitat interaction Interacción interacció communication Comunicación comunicació
  Títol: La comunicación en entornos virtuales 2d y 3d. Un análisis con estudiantes del grado de ingeniería
  Matèria: 62 - Enginyeria. Tecnologia 377 - Formació professional 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure 316 - Sociologia. Comunicació
 • Paraules clau:

  62 - Enginyeria. Tecnologia
  377 - Formació professional
  37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure
  316 - Sociologia. Comunicació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar