Tesis doctorals> Departament de Dret

Estudio de los sujetos pasivos en el Impuesto sobre Sociedades

 • Dades identificatives

  Identificador: TDX:2827
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TDX2827
 • Autors:

  Viaña Torrento, Joan Ramon
 • Altres:

  Data: 2017-12-20
  Departament/Institut: Departament de Dret Privat, Processal i Financer Universitat Rovira i Virgili.
  Idioma: spa
  Identificador: http://hdl.handle.net/10803/663298
  Font: TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
  Autor: Viaña Torrento, Joan Ramon
  Director: Urquizu Cavallé, Ángel
  Format: 478 p. application/pdf
  Editor: Universitat Rovira i Virgili
  Paraula Clau: Passive subject Tax residence Companies Sujeto pasivo Residencia fiscal Sociedades Subjecte passiu Residència fiscal Societats
  Títol: Estudio de los sujetos pasivos en el Impuesto sobre Sociedades
  Matèria: 349 346 34 3 Ciències Socials i jurídiques Passive subject Tax residence Companies Sujeto pasivo Residencia fiscal Sociedades Subjecte passiu Residència fiscal Societats
 • Paraules clau:

  349
  346
  34
  3
  Ciències Socials i jurídiques
  Passive subject
  Tax residence
  Companies
  Sujeto pasivo
  Residencia fiscal
  Sociedades
  Subjecte passiu
  Residència fiscal
  Societats
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar