Tesis doctorals> Departament d'Estudis Anglesos i Alemanys

Personification in translators' performances

 • Dades identificatives

  Identificador: TDX:3022
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TDX3022
 • Autors:

  Pirouznik, Mehrnaz
 • Altres:

  Data: 2019-07-11
  Departament/Institut: Departament d'Estudis Anglesos i Alemanys Universitat Rovira i Virgili.
  Idioma: eng
  Identificador: http://hdl.handle.net/10803/668766
  Font: TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
  Autor: Pirouznik, Mehrnaz
  Director: Pym, Anthony David
  Format: 243 p. application/pdf
  Editor: Universitat Rovira i Virgili
  Paraula Clau: Personfication Personality Translation Personificación Personalidad Traducción Personifiació Personalitat Traducció
  Títol: Personification in translators' performances
  Matèria: 81 1 Arts i humanitats Personfication Personality Translation Personificación Personalidad Traducción Personifiació Personalitat Traducció
 • Paraules clau:

  81
  1
  Arts i humanitats
  Personfication
  Personality
  Translation
  Personificación
  Personalidad
  Traducción
  Personifiació
  Personalitat
  Traducció
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar