Tesis doctorals> Departament de Geografia

El papel de las Instituciones en el Desarrollo Regional del Turismo: Una perspectiva desde la Densidad Institucional

 • Dades identificatives

  Identificador: TDX:3295
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TDX3295
 • Autors:

  Restrepo Montoya, Natalia
 • Altres:

  Data: 2021-12-21
  Departament/Institut: Departament de Geografia Universitat Rovira i Virgili.
  Idioma: eng
  Identificador: http://hdl.handle.net/10803/673175
  Font: TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
  Autor: Restrepo Montoya, Natalia
  Director: Anton Clavé, Salvador
  Format: 188 p. application/pdf
  Editor: Universitat Rovira i Virgili
  Paraula Clau: Regional Development Tourism Development Institutions Desarrollo Regional Desarrollo Turístico Instituciones Desenvolupament Regional Desenvolupament Turístic Institucions
  Títol: El papel de las Instituciones en el Desarrollo Regional del Turismo: Una perspectiva desde la Densidad Institucional
  Matèria: 91 338 332 3 Ciències Socials i Jurídiques Regional Development Tourism Development Institutions Desarrollo Regional Desarrollo Turístico Instituciones Desenvolupament Regional Desenvolupament Turístic Institucions
 • Paraules clau:

  91
  338
  332
  3
  Ciències Socials i Jurídiques
  Regional Development
  Tourism Development
  Institutions
  Desarrollo Regional
  Desarrollo Turístico
  Instituciones
  Desenvolupament Regional
  Desenvolupament Turístic
  Institucions
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar