Tesis doctorals> Departament de Dret

El levantamiento del velo de las sociedades de capital cerradas por infracapitalizacion en el derecho ecuatoriano

 • Dades identificatives

  Identificador: TDX:3861
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TDX3861
 • Autors:

  Pinoargote Vázquez, Paola
 • Altres:

  Data: 2022-04-25
  Departament/Institut: Departament de Dret Privat, Processal i Financer Universitat Rovira i Virgili.
  Idioma: spa
  Identificador: http://hdl.handle.net/10803/674391
  Font: TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
  Autor: Pinoargote Vázquez, Paola
  Director: Girgado Perandones, Pablo
  Format: 272 p. application/pdf
  Editor: Universitat Rovira i Virgili
  Paraula Clau: Corporate Responsibility Legal Veil Undercapitalization Responsabilidad Societaria Velo Jurídico Infracapitalización Responsabilitat Societària Vel Jurídic Infracapitalització
  Títol: El levantamiento del velo de las sociedades de capital cerradas por infracapitalizacion en el derecho ecuatoriano
  Matèria: 346 34 3 Ciències Socials i Jurídiques Corporate Responsibility Legal Veil Undercapitalization Responsabilidad Societaria Velo Jurídico Infracapitalización Responsabilitat Societària Vel Jurídic Infracapitalització
 • Paraules clau:

  346
  34
  3
  Ciències Socials i Jurídiques
  Corporate Responsibility
  Legal Veil
  Undercapitalization
  Responsabilidad Societaria
  Velo Jurídico
  Infracapitalización
  Responsabilitat Societària
  Vel Jurídic
  Infracapitalització
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar