Tesis doctorals> Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

El sistema par-1-proteina quinasa C en el procés d'eliminació sinàptica durant el desenvolupament postnatal de la unió neuromuscular

 • Dades identificatives

  Identificador: TDX:501
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TDX501
 • Autors:

  González García, Carmen M.
 • Altres:

  Data: 2004-06-04
  Departament/Institut: Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques Universitat Rovira i Virgili.
  Idioma: cat
  Identificador: urn:isbn:978846905105 http://hdl.handle.net/10803/8722
  Font: TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
  Autor: González García, Carmen M.
  Director: Lanuza Escolano, María Ángel Tomàs Ferré, Josep Maria
  Format: application/pdf
  Editor: Universitat Rovira i Virgili
  Paraula Clau: pkc desenvolupament unió neuromuscular eliminació sinàptica
  Títol: El sistema par-1-proteina quinasa C en el procés d'eliminació sinàptica durant el desenvolupament postnatal de la unió neuromuscular
  Matèria: 616.8 - Neurologia. Neuropatologia. Sistema nerviós 576 - Biologia cel·lular i subcel·lular. Citologia
 • Paraules clau:

  616.8 - Neurologia. Neuropatologia. Sistema nerviós
  576 - Biologia cel·lular i subcel·lular. Citologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar