Tesis doctorals> Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Serina/treonina quinases a la sinapsi neuromuscular: especialització de les isoformes de la proteïna quinasa c

 • Dades identificatives

  Identificador: TDX:520
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TDX520
 • Autors:

  Besalduch Canes, Núria Montserrat
 • Altres:

  Data: 2009-04-16
  Departament/Institut: Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques Universitat Rovira i Virgili.
  Idioma: cat
  Identificador: urn:isbn:9788469232323 http://hdl.handle.net/10803/8741
  Font: TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
  Autor: Besalduch Canes, Núria Montserrat
  Director: García Sancho, Neus Lanuza Escolano, María Ángel Tomàs Ferré, Josep Maria
  Format: application/pdf
  Editor: Universitat Rovira i Virgili
  Paraula Clau: sinapsi neuromuscular PKC PKA Neurotransmissió Isoformes
  Títol: Serina/treonina quinases a la sinapsi neuromuscular: especialització de les isoformes de la proteïna quinasa c
  Matèria: 612 - Fisiologia 577 - Bioquímica. Biologia molecular. Biofísica 576 - Biologia cel·lular i subcel·lular. Citologia 57 - Biologia
 • Paraules clau:

  612 - Fisiologia
  577 - Bioquímica. Biologia molecular. Biofísica
  576 - Biologia cel·lular i subcel·lular. Citologia
  57 - Biologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar