Tesis doctorals> Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Contribució de les citocines proinflamatòries, factor de necrosi tumoral alfa (tnea) i interleucina 6 (il-6), a la resistència a la insulina. Estudi serològic i genètic

 • Dades identificatives

  Identificador: TDX:527
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TDX527
 • Autors:

  Broch i Montané, Montserrat
 • Altres:

  Data: 2002-10-10
  Departament/Institut: Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques Universitat Rovira i Virgili.
  Idioma: cat
  Identificador: urn:isbn:9788469340677 http://hdl.handle.net/10803/8748
  Font: TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
  Autor: Broch i Montané, Montserrat
  Director: Richart Jurado, Cristóbal Pujol del Pozo, Andreu
  Format: application/pdf
  Editor: Universitat Rovira i Virgili
  Paraula Clau: Resistència a la insulina TNFa IL-6
  Títol: Contribució de les citocines proinflamatòries, factor de necrosi tumoral alfa (tnea) i interleucina 6 (il-6), a la resistència a la insulina. Estudi serològic i genètic
 • Paraules clau:

 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar