Tesis doctorals> Departament de Pedagogia

Avaluació de l'impacte de la formació professional agrària al camp de Tarrgona

 • Dades identificatives

  Identificador: TDX:690
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TDX690
 • Autors:

  Domingo Urbaneja, Marius
 • Altres:

  Data: 2004-06-01
  Departament/Institut: Departament de Pedagogia Universitat Rovira i Virgili.
  Idioma: cat
  Identificador: urn:isbn:8468975168 http://hdl.handle.net/10803/8912
  Font: TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
  Autor: Domingo Urbaneja, Marius
  Director: Barrios Arós, Rosario
  Format: application/pdf
  Editor: Universitat Rovira i Virgili
  Paraula Clau: Formació professional Desenvolupament rural Agricultura
  Títol: Avaluació de l'impacte de la formació professional agrària al camp de Tarrgona
  Matèria: 631 - Agricultura. Agronomia. Maquinària agrícola. Sòls. Edafologia agrícola 377 - Formació professional
 • Paraules clau:

  631 - Agricultura. Agronomia. Maquinària agrícola. Sòls. Edafologia agrícola
  377 - Formació professional
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar