Tesis doctorals> Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Resposta de la motilitat espermàtica a la irradiació amb làser de díode de 655 nm d'emissió a diferents energies i potències d'irradiació

 • Dades identificatives

  Identificador: TDX:932
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TDX932
 • Autors:

  Corral Baqués, Marc Ignasi
 • Altres:

  Data: 2011-05-27
  Departament/Institut: Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques Universitat Rovira i Virgili.
  Idioma: cat
  Identificador: http://hdl.handle.net/10803/34757
  Font: TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
  Autor: Corral Baqués, Marc Ignasi
  Director: Rigau Mas, Josepa Fenoll Brunet, Maria Rosa Rigau i Mas, Teresa
  Format: application/pdf 177 p.
  Editor: Universitat Rovira i Virgili
  Paraula Clau: Notilidad Perro Esperma Gos Laser Sperm Dog
  Títol: Resposta de la motilitat espermàtica a la irradiació amb làser de díode de 655 nm d'emissió a diferents energies i potències d'irradiació
  Matèria: 619 - Veterinària 576 - Biologia cel·lular i subcel·lular. Citologia
 • Paraules clau:

  619 - Veterinària
  576 - Biologia cel·lular i subcel·lular. Citologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar