Tesis doctorals> Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques

On the (k, t)-metric dimension of a graph

 • Datos identificativos

  Identificador: TDX:2216
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TDX2216
 • Autores:

  Estrada Moreno, Alejandro
 • Otros:

  Departamento/Instituto: Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
  Fecha: 2016-03-29
  Idioma: eng
  Identificador: http://hdl.handle.net/10803/378343
  Director: González Yero, Ismael Rodríguez Velázquez, Juan Alberto,
  Fuente: TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
  Autor: Estrada Moreno, Alejandro
  Formato: 174 p. application/pdf
  Editor: Universitat Rovira i Virgili
  Palabra clave: Matemàtiques Teoria de grafs Dimensió (k,t)-mètrica Matemáticas Teoría de grafos Dimensión (k,t)-métrica Mathematics Graph Theory (k,t)-metric dimension
  Título: On the (k, t)-metric dimension of a graph
  Materia: Ciències 004 - Informàtica 5 - Ciències pures i naturals 51 - Matemàtiques 519.1 - Teoria general de l'anàlisi combinatòria. Teoria de grafs
 • Palabras clave:

  Ciències
  004 - Informàtica
  5 - Ciències pures i naturals
  51 - Matemàtiques
  519.1 - Teoria general de l'anàlisi combinatòria. Teoria de grafs
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar