Tesis doctorals> Departament de Dret

Los derechos de los pueblos indígenas ante la explotación petrolera del Yasuní-ITT

 • Datos identificativos

  Identificador: TDX:2238
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TDX2238
 • Autores:

  San Lucas Ceballos, Malka Andrea
 • Otros:

  Departamento/Instituto: Universitat Rovira i Virgili. Departament de Dret Públic
  Fecha: 2015-12-04
  Idioma: spa
  Identificador: http://hdl.handle.net/10803/380742
  Director: González Bondía, Alfonso
  Fuente: TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
  Autor: San Lucas Ceballos, Malka Andrea
  Formato: 450 p. application/pdf
  Editor: Universitat Rovira i Virgili
  Palabra clave: Yasuní-ITT; drets col·lectiu pobles indígenes explotació petroliera Yasuní-ITT; derechos colectiv pueblos indígenas explotación petrolera Yasuní-ITT; collective right indigenous peoples oi exploitation
  Título: Los derechos de los pueblos indígenas ante la explotación petrolera del Yasuní-ITT
  Materia: Ciències Socials i jurídiques 341 - Dret internacional. Drets humans 342 - Dret constitucional. Dret administratiu 349 - Branques especialitzades del dret. Matèries legals vàries
 • Palabras clave:

  Ciències Socials i jurídiques
  341 - Dret internacional. Drets humans
  342 - Dret constitucional. Dret administratiu
  349 - Branques especialitzades del dret. Matèries legals vàries
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar