Tesis doctorals> Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Epidemiologia de l'infart agut de miocardi en la població major de 60 anys de l'àrea de Tarragona: estudi de cohorts de base poblacional.

 • Datos identificativos

  Identificador: TDX:3354
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TDX3354
 • Autores:

  Forcadell Peris, María José
 • Otros:

  Fecha: 2020-02-28 2021-01-11T12:07:26Z 2021-01-11T12:07:26Z
  Departamento/Instituto: Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques Universitat Rovira i Virgili.
  Idioma: cat
  Identificador: http://hdl.handle.net/10803/670308
  Fuente: TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
  Autor: Forcadell Peris, María José
  Director: De Diego Cabanes, Cinta Vilà Córcoles, Ángel Cabré Vila, Juan José false maijof@hotmail.com
  Formato: application/pdf application/pdf 95 p.
  Editor: Universitat Rovira i Virgili
  Palabra clave: Mortality Incidence Myocardial infarction Mortalidad Infarto de miocardio Mortalitat Incidència Infart de miocardi
  Título: Epidemiologia de l'infart agut de miocardi en la població major de 60 anys de l'àrea de Tarragona: estudi de cohorts de base poblacional.
  Materia: 616.1 61 Ciències de la salut Mortality Incidence Myocardial infarction Mortalidad Infarto de miocardio Mortalitat Incidència Infart de miocardi
 • Palabras clave:

  616.1
  61
  Ciències de la salut
  Mortality
  Incidence
  Myocardial infarction
  Mortalidad
  Infarto de miocardio
  Mortalitat
  Incidència
  Infart de miocardi
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar