Tesis doctorals> Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Contribució de les citocines proinflamatòries, factor de necrosi tumoral alfa (tnea) i interleucina 6 (il-6), a la resistència a la insulina. Estudi serològic i genètic

 • Datos identificativos

  Identificador: TDX:527
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TDX527
 • Autores:

  Broch i Montané, Montserrat
 • Otros:

  Fecha: 2002-10-10
  Departamento/Instituto: Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques Universitat Rovira i Virgili.
  Idioma: cat
  Identificador: urn:isbn:9788469340677 http://hdl.handle.net/10803/8748
  Fuente: TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
  Autor: Broch i Montané, Montserrat
  Director: Richart Jurado, Cristóbal Pujol del Pozo, Andreu
  Formato: application/pdf
  Editor: Universitat Rovira i Virgili
  Palabra clave: Resistència a la insulina TNFa IL-6
  Título: Contribució de les citocines proinflamatòries, factor de necrosi tumoral alfa (tnea) i interleucina 6 (il-6), a la resistència a la insulina. Estudi serològic i genètic
 • Palabras clave:

 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar