Treballs Fi de Grau: Pedagogia

Un totat de 102 resultats.
Títol Data
Afectació del patinatge artístic en infants diagnosticats amb TDAH2021-06-17
A l'era digital cotinuem ensenyant a escriure en lletra lligada? 2022-06-14
Anàlisi de la direcció escolar i lideratge: estudi de cas d'una escola pública de la ciutat de Tarragona2022-06-13
Anàlisi de la relació família-escola i la necessitat de canvi arran de la2021-06-14
Anàlisi de la seguretat digital en l'alumnat de sisè de Primària2021-06-15
Anàlisi del grau de formació del professorat d'educació primària dels centres de la comarca del tarragonès sobre la dislèxia2021-06-16
Anàlisi de l'organització dels espais, el temps i els materials al segon cicle d'educació infantil. Comparativa entre sis escoles del tarragonès.2022-06-13
Anàlisi de l'ús de la gamificació com a eina per a la millora dels resultats en l'aprenentatge de la llengua estrangera: l'anglès2021-06-15
Anàlisi dels hàbits lectors dels alumnes d'educació secundària obligatòria d'un institut d'ensenyament públic durant el curs 2014-20152015-06-19
Anàlisi i estudi de les dificultats de la lectoescriptura en l'Educació Infantil en temps de COVID.2022-06-13
Anàlisi sobre la prevenció i la detecció dels abusos sexuals infantils a les escoles del Vallès Occidental2021-06-17
Avaluació de la implementació d'actuacions pròpies de l'educació especial a l'educació ordinària2022-06-15
Avaluació sobre l'educació intercultural dels barris obrers de Tarragona2022-09-05
Coaching Educatiu, una eina pels universitaris, El2021-06-16
Com afecta el Mindfunless dins de la pràctica Psicomotriu2021-06-17
Conscienciació de l'educació ambiental i la seva pràctica al segon cicle d'educació infantil: Guia de recursos i materials2021-06-17
Contes i emocions: una estratègia d'educació emocional per a infants d'entre 3 i 6 anys2023-06-15
Desenvolupament sostenible: Educació Ambiental a l'aula de P22021-06-17
Diagnòstic a partir del dibuix2021-06-16
Diferencias generacionales en la motivación, satisfacción y valores laborales2022-06-20
Dislèxia i autoestima: com afecta a l'alumant2022-06-15
Disseny d’un mooc per la millora de la competència digital dels educadors en actiu i en procés de formació2016-06-13
Edatisme: una forma de violència cap a les persones grans2022-09-07
Educació assistida amb gossos2021-06-17
Educació entre reixes2021-01-16
Educación sexual en las escuelas e institutos de la provincia de Tarragona2021-06-17
Educación social, construyendo puentes: conocimiento de las necesidades y recursos para las familias con niños y niñas con TEA2019-11-06
Educació sobre dolor per a docents2023-06-15
Eines emprades pel professorat per tractar les conductes disruptives a Educació Infantil 2022-06-13
El disseny per a l'aprenentatge significatiu a les aules mitjançant el mètode Neurolanguage coaching®: Investigació aplicada a Efficient Language Coaching Global SL2021-06-05
El juego como instrumento didáctico. El juego y la gamificación aplicados a la enseñanza de las matemáticas2022-06-15
El mindfulness aplicat a l'aula2022-06-15
EL MÈTODE ABN A EDUCACIÓ INFANTIL2021-06-17
EL MÈTODE DE RACONS DE TREBALL COM A INVESTIGACIÓ DE LES DIFERÈNCIES MATEMÀTIQUES ENTRE GÈNERES2021-06-17
El paper de la pedagogia en l'envelliment actiu de la gent gran2022-06-13
El que els ulls no veuen, propostes per una educació patrimonial inclusiva al Reial Monestir de Santes Creus2021-06-17
El retorn a l'aula ordinària d'infants oncològics: Proposta d'intervenció a partir de la creació d'una aplicació mòbil2021-06-17
Els cuidatges infantils de 0 a 3 sota la mirada Pikleriana2022-06-15
Els estereotips de gènere en les joguines infantils.2021-06-17
El tractament de la mort i el dol en temps de pandèmia a Educació Infantil2021-06-17
El vincle afectiu dintre dels centres de menors2021-06-12
Emocions durant el temps de la covid-19 en preadolescents dels 10 als 12 anys, Les2021-06-18
Ensenyament de la llengua anglesa a Educació Infantil2021-06-17
Escoles verdes: Integració, descripció i anàlisi dels valors, hàbits i dinàmiques que impliquen vetllar a favor del medi ambient per part dels centres educatius del territori català2022-06-14
Esport i valors2022-06-15
Estat de la neuroeducació a les aules d'educació infantil de les escoles de la demarcació de Tarragona2021-06-14
ESTUDI DE CASOS I PROPOSTA DE REDISSENY D’UN ESPAI EXTERIOR ESCOLAR2023-06-15
Estudi de la intervenció dels professionals de la protecció a la infància i adolescència2021-06-16
Estudi de la Neuroeducació a l'aula d'Educació Primària2021-06-16
Estudi del Grau de Pedagogia a la URV i a diverses Universitats Espanyoles2022-06-13
Estudi del món rural. Anàlisi de les escoles rurals a través de la socialització del patrimoni cultural i l'entorn local.2022-06-15
ESTUDI D’UN PROJECTE D’INNOVACIÓ; LES MATEMÀTIQUES EN MOVIMENT2023-06-15
Estudio de caso: exploración de los beneficios psicosociales percibidos de un proyecto de teatro2017-06-15
Estudi sobre l'aprenentatge basat en els videojocs o Game-Based Leaning al Cicle Superior d'Educació Primària2015-09-09
Gamification in English Language Teaching In Primary Education2022-06-15
Igualtat de gènere en les direccions educatives, La2021-06-16
Intervenció de les famílies a les escoles. Estudi comparatiu entre l’escola rural, l’escola pública i l’escola concertada2022-06-13
Intervencions a les escoles pel procés de dol per la mort en alumnes de 8 a 10 anys (cicle mitjà)2021-06-16
L'acompanyament educatiu a les aules hospitalàries2022-06-14
L'acompanyament escolar de les famílies a primer de primària. El cas d'una escola del Baix Penedès2022-06-13
La comunicació entre família-escola quan hi ha alumnat amb Necessitats Educatives Especials2021-06-16
La detecció de prejudicis racials en infants d'entre 4 i 5 anys2021-06-17
La diversitat familiar en els contes d'Educació Infantil2021-06-17
La dramatització a l'aula: un recurs per facilitar l'adquisició de la llengua oral catalana dels infants nouvinguts, durant l'etapa d'educació infantil2021-06-08
La formació del mestre a Catalunya en referència amb l'escola inclusiva, una proposta pel canvi2022-06-14
La inclusió en el món del futbol base2021-06-17
La mort en el marc de l'educació Infantil2023-06-15
La pràctica del motocròs en edat escolar: efecte en la motivació i l'atenció cap a l'aprenentatge2021-06-17
L'aprenentatge de les matemàtiques a través del cos i el moviment 2023-06-15
La prevenció de la violència de gènere a les aules dels centres de secundària.2022-06-13
La regulació emocional a través del mindfulness2021-06-17
La representació d’objectes tridimensionals a través del dibuix2016-06-14
La sala com un espai d'aprenentatge al primer cicle d'educació infantil2021-06-17
L'assetjament entre iguals i cap als alumnes amb NESE. Prevenció i actuació mitjançant els protocols.2022-06-13
La teràpia assistida per animals; apropament a la pràctica i a la realitat dels professionals.2022-06-14
L'aula com a influència del procés d'aprenentatge.2021-06-16
L'autisme a educació infantil: la metodologia TEACCH2022-05-21
L'autoestima adolescent a través de l'educació emocional: estudi de cas pràctic a la UEC del Baix Penedès2021-06-16
L'autoestima en l'Educació Infantil2021-06-17
L'educació emocional a l'educació infantil des de la prespectiva dels i les mestres2021-06-17
L'educació emocional dels educadors/es socials del CRAE Lo Carrilet2021-06-10
L'ensenyament - aprenentatge de la lectoescriptura a través dels ambients d'aprenentatge en escoles rurals2022-06-13
Les competències que preparen als joves de formació professional per a la inserció al món laboral : una visió des de la Unió Europea2015-06-19
Les tradiacions a l'escola: La Festa del Renaixement de Tortosa2022-06-13
L'impacte dels estereotips edatistes en l'autoestima i l'autopercepció de la persona gran: una revisió integradora 2022-09-07
L'ús de l'aromateràpia a l'aula d'educació infantil2023-06-15
Mindfulness a cicle mitjà d'Educació Primària2022-06-15
Mindfulness a segon cicle d'educació infantil.2021-06-17
Mindfulness i la intel.ligència emocional: els beneficis de meditar en educació infantil2021-06-17
Moments maduratius a l'aula: una mirada enfocada al mes de naixement2021-06-17
Necessitats Orientatives i Percepció de l'Orientació Universitària en els Estudiants del Grau de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili.2022-06-15
Nens i nenes amb altes capacitats a Educació Infantil: Formació docent i intervenció educativa.2021-06-17
Pedagogia i el dol per separació. La visió dels professionals de l'àmbit social i de la infància protegida.2022-06-13
Pedagogia i mort, la gestió del dol intercultural en l'educació primària2021-06-17
Pedagogia Penitenciària, Discriminació de Gènere i Unitats Externes de Mares2021-06-16
Projecte Educatiu de Centre de l'escola l'Ebre2023-06-13
Proposta Pedagògica: Educació Alimentaria per una nutrició saludable en la infància2022-06-13
Selecció i elaboració d'activitats que contribueixin a la millora de les funcions executives dels nens amb Coeficient Intel.lectual Límit d'entre 7 i 11 anys2015-05-18
Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació adaptats per a persones cegues i sordes2021-06-16
Tradicions catalanes al segon cicle d'educació infantil2023-06-15
Treballar la intel.ligència emocional a partir de la literatura infantil2022-06-06
Vinculació emocional als centres residencials d'acció educativa en temps de la COVID-192021-06-10