Treballs Fi de Grau: Psicologia

Un totat de 167 resultats.
Títol Data
Acoso Sexual Laboral2022-06-27
Afectación del consumo de drogas sobre el córtex prefrontal y la conducta2022-06-20
Aferrament i traumes: estudi de les diferents variables implicades en casos amb estructura límit de la personalitat en usuaris d'un centre d'atenció i seguiment de drogodependències2023-06-21
Anàlisi de l'Estigma Associat al VIH/Sida des d'una Vessant Psicològica2020-10-06
Anàlisi de l'estigmatització associada als trastorns mentals en estudiants universitaris2022-06-20
Anàlisi dels centres escolars de Catalunya per fomentar la inclusió de l'alumnat nouvingut.2020-06-15
Anàlisi dels factors de risc de la depressió postpart en mares adolescents: una revisió sistemàtica.2022-06-20
Anàlisi i comparativa del coneixement i percepció de l'Alzheimer i els efectes de la COVID-19 segons el contacte amb la malaltia2022-06-22
Análisis de la Discriminación Cotidiana y su relación con el Bienestar Subjetivos en una muestra de población Inmigrante2022-07-01
Análisis de la pertenencia de mascota en los niveles de inteligencia emocional.2022-06-21
Anàlisis de la sensibilitat de processament sensorial en relació a l’estrès i el perfeccionisme2023-06-19
Análisis del cambio que implica la vuelta a las competiciones2021-06-21
Anàlisi sobre l'estigmatització associada a les persones drogodependents2021-06-21
Análisis Prospectivo para futuros profesionales en Recursos Humanos2021-06-28
Ansietat en els estudiants universitaris davant dels exàmens2021-06-22
Aplicació i avaluació d'un programa psicoeducatiu de Mindfulness a adolescents2022-06-21
¿Aumenta la depresión en los centros de atención de personas de tercera edad?2021-06-22
Autoestima en la infància: intervenció amb nens i nenes vulnerables2021-06-21
Avaluació de la reincidència delictiva en agressors sexuals2021-06-28
Avaluació del grau d'acceptabilitat d'un taller de sexoafectivitat en persones amb discapacitat intel.lectual2023-06-21
Avaluació dels estereotips de gènere i actituds de gènere en professionals del sector sanitari i sociosanitari2021-06-28
Bullying entre iguals. Assetjament escolar a l'aula en nens amb discapacitat.2021-06-21
Calidad del sueño y agresividad.2020-06-15
Cambios a nivel psicológico en las demencias2021-06-28
Caso Clínico del personaje literario Alice Gould. El trastorno delirante2021-06-21
Caso práctico: Evaluación y diagnóstico del Trastorno del espectro autista en un niño de 4 años.2021-06-21
Clima social a l'aula i benestar subjectiu: anàlisi de la seva relació i implicacions en el context educatiu2023-06-19
¿Cómo afecta el tipo de personalidad a la agresividad?2020-06-14
Cómo afecta la salud mental en la sexualidad en época de pandemia.2021-06
Com afecta l'ansietat al rendiment acadèmic dels nens i nenes de tercer de primària d'una escola de Reus?2022-06-13
Comparació de patis d'escoles d'educació lliure i d'escoles d'educació reglada2023-06-15
Coneixement del TOC i la seva influència a les xarxes socials2023-06-19
Consciència Emocional i Ansietat Social en Infants i Joves amb Altes Capacitats2022-06-21
Cultura del honor: relación entre cultura del honor, inteligencia emocional y conducta agresiva como variables asociadas a la violencia de género2021-06-18
Davallada cognitiva i emocional en els residents de l'Hospital de la Santa Creu-Jesús després d'un any de la pandèmia.2021-06-21
Desenvolupament de la lateralitat a la primera infància en nens amb trastorns del neurodesenvolupament2023-06-20
Diferencias entre trabajadores por turnos en el sector servicios en ansiedad, depresión y el Síndrome Burnout2023-09-12
Diferències de gènere en el TEA2022-06-21
Diferències en autoconcepte, estratègies d'aprenentatge i rendiment acadèmic, en alumnes amb i sense Dificultats de l'Aprenentatge2021-06-21
Diferències en l'ansietat, motivació, cohesió i el tracte interpersonal segons l'estil d'entrenador2021-06-28
Disseny d'un programa d'intervenció per treballar i millorar les habilitats socials en adolescents amb Discapacitat Intel.lectual2021-06-21
Duelo patológico: factores de riesgo en población general2022-06-21
Educación menstrual: menos eufemismo y más realidad2021-06-21
Efectes a curt termini de l'estimulació transcranial per corrent directe (tdcs) en les funcions atencionals : un estudi pilot2021-06-28
Efectes de la pandèmia en la salut mental infanto-juvenil2022-06-20
Efectes de la radiacio a baixes dosis sobre el comportament i les funcions cognitives: una revisió sistemàtica2023-06-21
Efectivitat de plans de prevenció del suïcidi: Estudi de revisió bibliogràfica2021-06-22
Efectos de la naturaleza en la atención, funciones ejecutivas y memoria de trabajo de pacientes con la Enfermedad de Alzheimer (EA)2023-06-19
Efectos del mal uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en adolescentes: Ciberacoso2021-06-22
Efectos de los "Grupos psicoeducativos" en los cuidadores principales de personas con demencias2022-06-21
Efectos de una estimulación cognitiva en personas mayores institucionalizadas2022-06-21
El abuso de sustancias psicoactivas como factor de riesgo para el desarrollo de esquizofrenia2022-06-21
El embarazo durante el Covid-19 desde el punto de vista de las embarazadas y profesionales de la salud2021-06-28
El impacto del clima escolar disruptivo en el bienestar psicológico de los docentes: Un análisis de género2023-06-20
El masclisme en la percepció masculinitzada o feminitzada de 14 esports2022-06-20
El paper de l'acompanyament emocional en pacients hospitalitzats per fractura de maluc.2022-06-20
El parsing de predicados locativos con las cópulas "ser" y "estar" en relación con objetos y eventos: un experimento con self-paced reading2023-06-19
El sentimiento de soledad en las personas mayores2023-06-20
El síndrome del impostor y la relación con los tipos de apego2023-06-20
El suicidio en prisión; un estigma, un enigma y un tabú2021-09-14
Emprendimiento, discurso y subjetividad: nuevos paradigmas del trabajo en el neoliberalismo2022-06-20
Entrenamiento de las habilidades sociales en adolescentes de la Unidad De Escolarización Compartida de Cambrils2021-06-22
Espiritualitat i felicitat. Un camí al benestar mental.2021-06-22
Esquemas de retribución flexible y su impacto en los trabajadores2021-09-14
Estigma associat a la salut mental en els estudiants del Grau de Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili davant la cerca d'ajuda psicològica2022-06-20
Estigmatització social associada a l'esquizofrènia: opinions i conexement d'una mostra de població adulta2022-06-20
Estilos educativos parentales, parentalidad positiva y bienestar familiar: un estudio de caso único2023-06-20
Estils d'aferrament i dependència emocional a la parella en adults joves2021-06-21
Estratègies d'afrontament de l'estrès associades als factors de personalitat2023-06-20
Estrès i burnout docent: estudi comparatiu en zones rurals i urbanes2023-06-20
Estudio del síndrome de Burnout provocado por la pandemia de la COVID-19 y su impacto en la inseguridad laboral y el conflicto laboral-familiar2022-06-27
Estudio sobre el procesamiento on-line del efecto de la Referencia Disjunta2021-06-22
Estudio sobre la relación del burnout con el bienestar psicológico en trabajadores de ett2023-06-20
Estudi predictiu de la resiliència sobre el creixement personal en època de confinament en població general2021-06-28
Evaluación del consumo de alcohol y tabaco en adolescentes, y su relación con los conocimientos y fuentes de información sobre estas sustancias2021-06-21
Evaluación de un programa de educación emocional en personas con discapacidad intelectual2022-06-21
Factores de riesgo de los trastornos de conducta alimenataria (TCA): Anorexia y bulimia nerviosas.2022-06-21
Factores de riesgo y métodos de prevención de la conducta suicida: una revisión sistemática2022-06-21
Fatiga por Compasión en el profesional de ayuda2023-06-21
Gestió de la Intel.ligència Emocional i millora del Benestar emocional a través d'un taller de DMT en persones amb discapacitat intel.lectual2021-09-14
Hablemos de Sexualidad: Estereotipos y Actitudes en la Tercera Edad2022-06-21
Identificación grupal, resiliencia y expectativas de futuro en población infanto-juvenil2022-06-21
Implicació familiar i qualitat de vida en els/les adolescents amb i sense discapacitat2023-06-20
Implicació familiar i resiliència en les famílies de Serveis Socials i de l'Associació TEA2022-09-13
Incendis d'interior: Síndrome de Burnout2021-06-22
Influencia del entrenador en el rendimiento psicodeportivo de los futbolistas. Diferencias de género.2021-09-14
Influència de la pandèmia de la COVID-19 en la realització de conductes prosocials2021-06-21
Influència de la preocupació per contagiar-se de COVID-19 i del distanciament físic en l’actuació i satisfacció dels treballadors2021-06-28
Influència dels estils de personalitat en el rendiment dels esportistes i la tolerància a l'estrès2023-06-20
Intel.ligència emocional, resiliència i benestar psicològic en la vida adulta2023-06-20
Intervenció en usuari amb diversitat funcional i dificultats comunicatives en una llar-residència2022-09-13
Irracionalitzant les matemàtiques: un estudi de relació entre autoeficacia i actituds vers les matemàtiques2023-06-19
Is creativity a risk factor for psychotic and cluster a personality disorders? A systematic review2022-06-21
LA ADECUACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS ADQUIRIDAS POR LOS GRADUADOS EN RELACIONES LABORALES Y OCUPACIÓN Y LAS REQUERIDAS POR LAS EMPRESAS QUE OFRECEN PRÁCTICAS2014-05-30
La comunicació i relació Família-Escola en ple diluvi tecnològic i la percepció que tenen les famílies sobre el nou canal comunicatiu2023-06-21
La COVID-19 i la vida del personal sanitari2021-06-21
L'agressivitat que sofreixen els docents i l'estat psicològic d'aquest col.lectiu: estudi comparatiu.2021-06-21
La influencia de las redes sociales en la aparición del trastorno dismórfico corporal en adolescentes2023-06-19
La intel.ligència emocional en educació primària: proposta intervenció2023-06-19
La objetividad en la evaluación de personas: propuesta de entrevista2015-05-28
La percepció de l'autoestima i la qualitat de vida en la vellesa2023-06-19
La potencia de TikTok para detectar tu salud mental2023-06-20
L'aprenentatge del grafisme a l'aula, eines i recursos2021-06-14
La presión psicológica como estresor en jóvenes deportistas del Camp de Tarragona: un estudio de las diferencias de género2021-06-28
La qualitat del procés de construcció de les diferents relacions d'aferrament i el desenvolupament de la psicopatologia2022-09-13
La relació de l'engagement i el clima organitzacional en l'aparició de la síndrome de burnout2023-02-14
La relació dels infants amb el menjar. la influència d'una mare amb trastorn de la conducta alimentària2023-06-19
La relació entre la satisfacció sexual i la satisfacció en la relació de parella2022-06-22
La relación entre la ansiedad, la autoestima y el perfeccionismo en niños de 9 a 12 años2023-06-19
La relación entre la identidad vocacional y las variables psicológicas2021-06-28
La relación entre la Regulación Emocional y el Burnout2021-06-21
La salud mental de los adolescentes de Vilanova i la Geltrú durante la tercera ola de COVID-192021-06-21
La sobrecarga del cuidador según la sintomatología neuropsiquiátrica de las personas con deterioro cognitivo mayor.2022-06-21
L'equinoteràpia: Els cavalls com a recurs terapèutic2021-06-21
Les actituds del professorat davant de les comunitats d'aprenentatge2021-06-22
Les estratègies d'afrontament i la qualitat de vida de persones usuàries de Serveis Socials2023-06-21
Les pors infantils i la influència de la literatura2021-06-15
L'impacte del consum de cànnabis en la salut mental2022-09-13
¿Los animales nos hacen mejores personas? Analizando la relación entre la pertenencia de mascotas y comportamientos prosociales2021-06-22
Malauradament no sempre es poden donar bones notícies, anàlisis de la comunicació de males notícies del cos de bombers de Catalunya2021-06-28
Metaanàlisi de les intervencions per tractar la síndrome del Burnout i la seva efectivitat2023-09-13
Metodologías en la prevención y el análisis de la violencia de género y sexual, una revisión sistemática.2022-06-20
Mobbing en el entorno laboral: impacto en la salud integral del trabajador2023-06-20
Nivell d'Ansietat, Burnout acadèmic i Engagement en estudiants universitaris a temps complet i estudiants que compaginen l'estudi amb jornades laborals tenint en compte el perfil sociodemogràfic.2022-09-13
No vols que et tirin des d'un pont? Espera que no estiguin pensant en una llengua estrangera2021-06-22
Patología dual: estudio de la comorbilidad entre el alcoholismo y los trastornos depresivos2021-06-22
Percepció del teletreball, preferències i relació amb la conciliació. 2021-07
Percepción de la inseguridad laboral en trabajadores durante la pandemia de covid-192021-06-28
Personalitat del consum2021-06-28
Perspectiva de la población acerca de la enfermedad de Alzheimer2021-06-28
Programa d'intervenció en educació afectiu-sexual per adolescents i joves amb el Trastorn de l'espectre autista d'alt funcionament.2021-06-21
Programa dirigido a la mejora de síntomas depresivos en residentes de tercerda edad2023-06-20
Projecte d’intervenció grupal per treballar l’autoestima en trastorns de la conducta alimentària2023-06-19
¿Qué relación hay entré el estrés y la salud física?2021-06-22
Recursos humans per competències. Percepció dels estudiants de Relacions Laborals i Ocupació de la URV sobre el seu nivell competencial en relació al mercat laboral2016-02-01
Reducció dels Símptomes Ansiosos en Persones de la Tercera Edat2023-06-20
Relació de la intel.ligència emocional dels pares amb variables familiars2021-06-21
Relació entre els estils d'apego i la regulació emocional en la població jovent2023-06-20
Relació entre l'addicció a les xarxes socials, l'autoestima i la intel.ligència emocional en la població jove2023-06-21
Relació entre l'Estil de Vida Saludable i la Salut Mental2023-09-13
Relació entre personalitat i afrontament a l’estrès en població general2023-06-21
Relación de la percepción de violencia con el bienestar psicológico de las mujeres2021-06-21
Relación del tipo de apego con el nivel de autoestima y de inteligencia emocional2021-06-21
Relación entre el estado de ánimo y el desempleo2023-09-13
Relación entre las variables psicológicas y la recuperación de lesiones en deportistas2023-06-20
Relación entre los esquemas maladaptativos tempranos y la violencia entre compañeros íntimos2021-09-14
Relación entre los estilos de aprendizaje y el locus de control2023-06-21
Relación entre los niveles de ansiedad percibidos y la cantidad de ingesta de comida en la población adulta.2021-06-22
Relación entre orientación de meta de logro y ansiedad competitiva en tenistas amateurs2022-06-20
Resiliència i esdeveniment traumàtic en època de confinament en la població general2021-06-28
Sensibilitat a la recompensa i al càstig en població penitenciària i població general: Un anàlisi comparatiu2023-06-21
Sobreprotección y bajas expectativas en niños con TDAH2021-06-21
Soledad, resiliencia y estrés percibido en usuarios de Servicios Sociales2022-06-21
Sostre de vidre: Els obstacles en l'accés de les dones a càrrecs directius2020-06-14
Systematic Review: Risk factors for cannabis use among adolescents2022-06-20
TCA asociado a la práctica deportiva2023-06-20
Técnicas de relajación como intervención no farmacológica en el manejo del estrés y la ansiedad en cuidadores de personas con demencia2023-06-19
Tecnoestrès: risc psicosocial emergent2022-02-14
Teletrabajo y Productividad2022-06-20
Terapia de Estimulación Emocional en la Enfermedad de Alzheimer2021-06-28
Tipologia de conducta en nets de persones amb una malaltia neurodegenerativa2022-06-21
Trastorno de la conducta alimentaria en edades de riesgo: propuesta preventiva en educación secundaria2021-06-22
Trastornos de la conducta alimentaria: caso práctico2021-06-21
Una mirada hacia el estigma de la enfermedad mental2021-06-21
Uso de las nuevas tecnologías en el entorno laboral2017-04-09
Variables antecedent de la procrastinació en estudiants universitaris2023-06-20
Vivencias de mujeres musulmanas con velo en torno a las violencias de género en el contexto universitario: una aproximación desde la perspectiva feminista interseccional2021-06-21