Treballs Fi de Grau: Enginyeria Elèctrica

Un totat de 37 resultats.
Títol Data
Analitzador de Xarxes elèctriques amb Arduino2015-05-25
Anàlisi de topologies de convertidors AC/DC, per estacions de càrrega ràpida de vehicles elèctrics i segons xarxa d'alimentació en BT o MT2021-06
Anàlisi de topologies de convertidors AC/DC, per estacions de càrrega ràpida de vehicles elèctrics i segons xarxa d’alimentació en BT o MT2021-06
Análisis de la clase de rendimiento de los motores de inducción trifásicos a partir de los datos del fabricante2015-09-17
Análisis del ahorro de energía añadiendo un segundo motor de inducción trifásico en el mismo eje mecánico2021-06
Análisis del ahorro de energía añadiendo un segundo motor de inducción trifásico en el mismo eje mecánico2021-06
Càlcul dels efectes dels desequilibris de tensió en un motor d'inducció trifàsic2014-06-19
Cálculo y Diseño de una micro-central fotovoltaica y mejora de la instalación eléctrica existente en un taller mecánico2021-06
Cálculo y Diseño de una micro-central fotovoltaica y mejora de la instalación eléctrica existente en un taller mecánico2021-06
Conjunto de instalaciones eléctricas, automatización y gestión de energía para complejo rural2015-06-26
Diseño del suministro de energía eléctrica para un camping aislado de la red2021-09-16
Diseño y cálculo de la instalación eléctrica y de alumbrado de una electrolinera2021-09-15
Diseño y cálculo de las instalaciones eléctricas para alimentar el polígono industrial Plan Parcial 9 de Tarragona2015-09-22
Diseño y cálculo de una línea eléctrica de 25kV para el suministro de energía eléctrica al polígono de Agroreus desde S.E. de Reus2021-09-14
Disseny de les instal.lacions d'un restaurant amb mòduls de càrrega per vehicles elèctrics2015-06-22
Disseny d'una instal.lació fotovoltaica al pavelló municipal de Cambrils2021-09-14
Disseny d'una línia de MT a 25 kV i centre de tranformació per ampliació d'1 MW a PORTAVENTURA2022
Disseny d'una planta solar fotovoltaica de 250 kW en el nucli rural al municipi d'Almatret2021-11-18
Disseny d'una plataforma d'assaig d'un motor LSRM (Linear Swiched Reluctance Motor)2015-06-26
Disseny d'un carregador de bateries per un vehicle elèctric2015-09-21
Disseny i càlcul d'instal.lacions elèctriques per la recàrrega de vehicles elèctrics2015-06-22
Electrificació i climatització mitjançant energia geotèrmica d'un edifici de vivendes2015-06-22
Electrificación e Iluminación de un Supermercado2021-06
ESTUDI DE LA VIABILITAT DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS A PETITES EMPRESES2015-05-28
Estudi de l'efecte de les pertorbacions generades pels contactors en maniobres de motors d'inducció trifàsics2015-05-15
Estudio comparativo de las tarifas eléctricas para la optimización y eficiencia del consumo de energía eléctrica2015-06-26
Estudio de viabilidad para la instalación de generación distribuida en el complejo deportivo municipal de Bonavista2015-07-01
Estudi sobre les repercussions ambientals i sobre la salut de les torres d'alta tensió al barri El Pinar2015-09-17
FEM Modelization Using Gmsh and GetDP: Examples and Guidelines2015-09-16
Implementació del CAR sharing al camp de Tarragona2021-09-16
Instalación eléctrica de una nave industrial destinada al tratamiento del vidrio2015-05-22
Instalación eléctrica de una vivienda unifamiliar mediante un sistema híbrido de corriente continua y alterna2015-06-22
Previsión de ampliación de servicios en el complejo industrial Campeza SL2014-06-26
Projecte de disseny i càlcul de una línea de 25 kV des de la Subestació Elèctrica de Els Valentins fins al Polígon de les Mataltes, al municipi de La Sénia.2021-01-26
Proyecto de Instalaciones de Climatización y Baja Tensión en el Cap St. Pere de Reus2015-09-17
Refugi d'Alta Muntanya Autosuficient Energèticament2015-06-29
Simulació del comportament d'un motor d'inducció trifàsic mitjançant PSIM2015-05-15