Treballs Fi de Grau: Química

Un totat de 369 resultats.
Títol Data
Access to new complexes of (Cat)[Cu(CF3)2] as efficient trifluoromethylating agents in the activation of aryl halides2018-06-18
Activation of diborylalkenes with Cu(I) catalyst towards C-C coupling2021-06-28
Adaptació del mètode de determinació de nitrats en sòls a la UNE-EN ISO 170252019-06-18
Adaptación de un tanque de almacenamiento de derivados del aceite de palma2018-06-21
Aerogeles de Grafeno: Soporte de Catalizadores2017-06-14
Aguas subterráneas: piezómetros, sistemas de remediación y muestreo en una planta TAR2014-01-30
Amines Catalyse Organoboron Reactions2016-11-01
Analysis of paracetamol, caffeine and fluoxetine in stoke bardolph effluent using SPE and UPLC-QTOF-MS2017-06-30
Anàlisi d'hidrocarburs aromàtics presents a l'atmosfera mitjançant extracció per fluids pressuritzats i anàlisi per GC-MS2021-02-01
Análisis de la red de agua y estudio de alternativas de optimización del consumo de agua.2021-06-21
Análisis espectroscópico y quimiométrico del efecto de la temperatura en líquidos iónicos. Estudio previo de su capacidad de absorción de agua2017-01-16
Análisis estructural de un glicofullereno gigante inhibidor del virus del Ébola2016-06-20
Aplicación del Lean Management a la planta Cepsa2020-07-07
Aplicación del Lean Management a la planta Cepsa2020-07-07
Aplicación del Lean Management a la planta Cepsa2020-07-07
Application of ionic liquids in CO2 valorisation2022-06-28
Aprovechamiento térmico de un corriente residual en una caldera de vapor2015-06-12
Assessment of Correlated Errors in Chemical Measurment2019-06-21
Augment de la vida útil en poliuretans2018-06-13
Autentificació d'olis d'oliva de les DOP Siurana i Les Garrigues mitjançant mesures de fluorescència acoblades a tractaments quimiomètrics2021-07-02
Avaluació de la qualitat de l'aire2017-07-15
Avaluació de nous materials per a l'extracció d'edulcorants en mostres ambientals aquoses2014-06-06
Avaluació de nous materials per la seva utilització en tècniques d'extracció2023-06-26
Aziridinació Organocatalítica com a Etapa Clau per a la Síntesi de Nous Inhibidors de l’Esfingosina Quinasa2016-06-09
Bhiomicyn A: A new antibiotic2017-06-30
Bibliographic research comparing different parameters for the optimisation of fingerprint powders.2020-07-10
Bioindicació com a control de processos2015-06-17
Borilació de diens2016-06-08
Calibración y validación de un método por espectroscopía nir para la mejora en la cuantificación del grado de hidrólisis en muestras de alcohol polivinílico2021-07-05
Caracterització computacional de l'acoblament d'etilè i CO2 catalitzat per Pd i Ni2018-06-18
Caracterització de compostos de PTFE mitjançant differential scanning calorimetry2021-06-21
Caracterització de les resines de policlorur de vinil suspensió fabricat en Ercros S.A. per a la millora de la qualitat2023-06-20
Caracterització de membranes de fluorur de polivinilidé modificades i concentració de polifenols mitjançant nanofiltració2016-06-13
Caracterització de resines urea-formaldehid mitjançant ABES, DSC, GPC i HPLC2019-06-13
Carbohydrates as future drugs. Synthesis of (2-naphthyl) β-D-xylopiranoside or XylNap and subsequent transformation of 2- and 4-positions.2017-06-30
Catalitzadors de Zn per a la reacció de cicloaddició de CO2 i epòxids2016-06-17
Chlorine storage unit design and application of risk mitigation measures2014-05-29
Chlorine storage unit design and application of risk mitigation measures2014-05-29
Comparació de dos mètodes analítics per a la determinació de xantofil.les totals2015-06-08
Comparació de l'índex de groc de diferents polietilens i polipropilens en grança i placa mesurats en dos espectrofotòmetres color-view BYK-GARDNER2015-07-08
Comparació entre dos sistemes per la determinació de fenols per un mètode colorimètric2019-06-14
Comparación de métodos para la determinación de cationes en tierras: CH3COO-NH4 y Mehlich-32016-06-17
Comparative study of the application of radial and axial passive sampling strategies to the determination of volatile organic compounds in air2023-06-26
Comportament d'un polioxometal.lat funcionalitzat en solució: estudi teòric de dinàmica molecular i DFT sobre l'efecte dels contracations orgànics en les propietats redox.2019-06-18
Comprobación y diseño de la etapa de condensación en el proceso de destilación final de MDI2021-06-22
Comprobación y diseño de la etapa de condensación en el proceso de destilación final de MDI2021-06-22
Comprobación y diseño de la etapa de condensación en el proceso de destilación final de MDI2021-06-22
Computational study of the adsorption of actinides on graphene2022-06-22
Computational study on the transborylation reaction via diboranes2021-06-29
Conformational Variation and Selectivity of Glycosylated PACAP23 Replacing the Fourth Residue by Beta-turn or Alpha-helix Inducers2021-07-07
Control analític de processos en la indústria química mitjançant espectroscòpia NIR2017-06-19
Controlled growth of hydroxyapatite in the specific binding peptide2016-06-20
Correlació entre les resistències a compressió i les variables de control de producció a una indústria cimentera2016-06-21
Cromatografía de exclusión por tamaño. Análisis del polietilenglicol.2017-06-27
Cross-metathesis optimization as a key step for the synthesis of sphingosine analogues2017-06-22
Debottlenecking hidráulico de los circuitos de una unidad integrada CDU / VDU2020-07-08
Debottlenecking hidráulico de los circuitos de una unidad integrada CDU / VDU2020-07-08
Debottlenecking hidráulico de los circuitos de una unidad integrada CDU / VDU2020-07-08
Desarrollo de una biblioteca de espectros de materias primas y producto final mediante la técnica de espectroscopía (FT-IR)2022-06-20
Desarrollo de un método analítico por GC-FID para la determinación de escualeno en la fracción insaponificable del aceite de oliva2014-06-12
Desenvolupament de diferents metòdiques d'anàlisi mitjançant la tècnica cromatogràfica HPLC2017-01-17
Desenvolupament de mètodes per determinar propietats de productes propis mitjançant tècniques analítiques2015-06-10
Desenvolupament de nous sistemes ignifugats base aigua per espumes rígides de poliuretà destinades a aplicacions discontínues2018-06-11
Desenvolupament de pintures decoratives a partir d'emulsions en base aigua de naturalesa vinílica2023-06-21
Desenvolupament d'un additiu anticorrosiu aquós amb l'ajuda d'un software de disseny d'experiments2019-06-20
Desenvolupament d'una línia de protecció solar2016-06-21
Desenvolupament d'un mètode analític per HPLC-DAD per la determinació d'esqualè en mostres de DOD2017-06-21
Desenvolupament d’un mètode analític per la determinació de la concentració de micel.la crítica d’un emulsionant en la polimerització en emulsió d’ABS2023-06-23
Desenvolupament d'un mètode control i mitigació de la polimerització de l'1,3-butadiè, POP CORN, a les plantes de procés de butadiè2021-05-14
Desenvolupament d'un mètode de cromatografia de líquids acoblada a un espectròmetre de masses en tàndem per a la determinació de tetrodotoxines2014-01-29
Desenvolupament d'un mètode de digestibilitat in vitro per aus2019-06-17
Desenvolupament d'un mètode per espectroscòpia NIR2022-06-20
Desenvolupament d'un mètode qualitatiu multivariant per la determinació d'adulterants en pastes d'anacards2021-07-03
Desenvolupament d'un mètode qualitatiu multivariant per la determinació d'adulterants en pebre vermell2016-06-20
Desenvolupament d'un nou mètode per diferenciar la naturalesa orgànica o inorgànica de compostos halogenats presents en residus especials mitjançant la utilització de cartutxos selectius2016-06-13
Desenvolupament i validació de nous mètodes d'anàlisi en vi mitjançant FTIR2021-07-07
Desenvolupament i validació d'un mètode d'anàlisi per a la determinació de compostos bioactius en vegetals per HPLC2020-01-16
Design of a pilot plant for the reclamation of industrial wastewater with minimum liquid discharge2021-06-21
Design of novel beta-blockers for the retardation of breast cancer metàstasis2019-06-21
Deslocalització electrònica i aromaticitat: estudi computacional d'hidrocarburs i POMs2014-05-06
Detecció i eliminació de possibles focus de contaminació microbiológica d'un producte cosmètic2019-06-12
Determinació de carbonat de calci en polietilè de baixa densitat2016-06-13
Determinació de compostos orgànics emergents en mostres d'aire2021-07-06
Determinació de compostos orgànics volàtils en aigües de procés mitjançant GC-FID2017-06-14
Determinació de Contaminants Atmosfèrics al Port de Tarragona2015-10-15
Determinació de contaminants emergents en peixos per cromatografia de gasos.2016-06-09
Determinació de Formaldehid en emulsions polimèriques mitjançant HPLC-DAD2019-06-18
Determinació de la metoxiamina residual en mostres aquoses de procés per cromatografia iònica2019-06-20
Determinació del grau d'aïllament acústic al soroll aeri i la seva incertesa2019-06-11
Determinació de l'SE-2 per cromatografia iònica2015-06-08
Determinació de quinolones en mostres de llet comercial2023-06-23
Determinació de vitamines liposolubles en mostres d’origen alimentari per RP-HPLC-UV2018-07-09
Determinación de cobre en tierras de viñedo ecológico de Denominación de Origen de diferentes zonas de Cataluña2019-06-12
Determinación de etileno en granza de poliolefina mediante HS-GC-FID2023-06-21
Determinación del monómero residual en el PVOH por HS-GC.2016-06-17
Determinación del porcentaje de ramificaciones en diferentes tipos de PVAc mediante GPC2023-06-28
Determinación del succinato en medios de cultivo bacteriano mediante fluorometria2019-06-14
Determinación de nuevas sustancias psicoactivas (nsp) en fluídos biológicos mediante microextracción y cromatografía líquida de ultra resolución2019-06-21
Developing new silk based composite materials for dental and bone repair2018-06-22
Development of a chemometric model to predict the percentage in mass of water in triols by means of NIR spectrometry2021-06-30
Development of a method to determine C-14 by liquid scintillation counting in water samples.2023-06-26
Development of a Python Toolkit for molecule manipulation2022-07-28
Development of calcium membranes using electrochemical organic transistors2022-06-15
Development of Novel Hydrophobic Film-Forming Polyurethanes Applicable to Hair-Care Cosmetic Products2023-06-23
Dimensionality reduction techniques for mapping diphosphine chemical space using the Ligand Knowledge Base.2023-06-27
Diseño de la red de antorcha de una planta petroquímica2018-01-25
Diseño de la red de antorcha de una planta petroquímica2018-01-25
Diseño de una columna de destilación para el tratamiento de aguas residuales de la 5ª etapa del proceso Kresoxim-Metil2019-06-20
Diseño de una planta de producción de DME a partir de Metanol2022-06-21
Diseño de una planta de producción de Fatty alcohol ethoxylate2019-06-19
Diseño de un nuevo lavador de gases2019-06-21
Diseño de un sistema de upgrading de biogás para poder ser inyectado a red o empleado en vehículos2020-07-07
Diseño de un sistema de upgrading de biogás para poder ser inyectado a red o empleado en vehículos2020-07-07
Diseño de un sistema de upgrading de biogás para poder ser inyectado a red o empleado en vehículos2020-07-07
Diseño de un tren de acabado de una planta de producción de alkoxylados insolubles en agua2020-07-08
Diseño de un tren de acabado de una planta de producción de alkoxylados insolubles en agua2020-07-08
Diseño de un tren de acabado de una planta de producción de alkoxylados insolubles en agua2020-07-08
Diseño e implementación de una unidad de desulfuración de gasoil en una refinería de petróleo2022-06-22
Diseño e implementación de una unidad de desulfuración de gasoil en una refinería de petróleo2022-06-22
Diseño e implementación de una unidad de desulfuración de gasoil en una refinería de petróleo2022-06-22
Disseny bàsic del sistema de destil.lació d'una planta de produció de fenol2015-06-12
Disseny bàsic del sistema de destil.lació d'una planta de produció de fenol2015-06-12
Disseny bàsic d’una planta d’hidrogenació de gasolina de piròlisi2014-05-29
Disseny bàsic d'una planta d'hidrogenació de gasolina de pirolisi2014-05-29
Disseny del sistema de reacció d'una planta de producció d'anhídrid ftàlic2014-06-04
Disseny del sistema de reacció d'una planta de producció d'anhídrid ftàlic2014-06-04
Disseny del sistema de reacció d'una planta de producció d'anhídrid ftàlic2014-06-04
Disseny del tractament de gasos de final de línia d'un procés de revestiment amb pintura2017-09-07
Disseny del tractament de gasos de final de línia d'un procés de revestiment amb pintura2019-09-07
Disseny del tractament de gasos de final de línia d'un procés de revestiment amb pintura2017-09-07
Disseny d'imants moleculars amb fragments de grafè2018-06-18
Disseny d'una absorció de gas HCl en aigua, apte per aconseguir una concentració d'àcid clorhídric en pes > 35 %.2015-05-28
Disseny d'una absorció de gas HCl en aigua, apte per aconseguir una concentració d'àcid clorhídric en pes > 35 %.2015-05-28
Disseny d'una absorció de gas HCl en aigua, apte per aconseguir una concentració d'àcid clorhídric en pes > 35 %.2015-05-28
Disseny d'una estació de càrrega i descàrrega mitjançant multiacopladors rotatius2017-06-16
Disseny d'una planta de PLA2020-07-07
Disseny d'una planta de PLA2020-07-07
Disseny d'una planta de producció de diòxid de clor per al tractament d'aigua de salvaguardes de la central nuclear de Vandellòs II.2016-06-09
Disseny d'una planta de producció de diòxid de clor per al tractament d'aigua de salvaguardes de la central nuclear de Vandellòs II.2016-06-09
Disseny d'una planta de producció de líquid iònic2015-05-29
Disseny d'una planta de recuperació de monòmer de la planta de Poliols Polimèrics2020-08-07
Disseny d'una planta per a la recuperació de propilenglicol d'un subproducte de reacció2018-06-21
Disseny d'una planta petroquímica de producció de monopropilenglicol2022-06-20
Disseny d'una planta petroquímica de producció de monopropilenglicol2022-06-20
Disseny d'una planta petroquímica de producció de monopropilenglicol2022-06-20
Disseny d'una planta pilot de gasificació utilitzant residus d'una cooperativa oleícola2022-09-07
Disseny d'una planta pilot per l'optimització d'una biorefineria basada en algues2017-09-08
Disseny d'una unitat de concentració de gasos de la refineria Repsol2019-06-21
Disseny d'una unitat de concentració de gasos de la refineria Repsol2019-06-21
Disseny d'una unitat de recuperació de propilè2022-06-20
Disseny d'una unitat de recuperació d'etilè2017-06-14
Disseny d'una unitat de recuperació d'etilè2017-06-14
Disseny d'una unitat de rentat de propilè FCC2017-06-16
Disseny d'una unitat de rentat de propilè FCC2017-06-16
Disseny d'una unitat de rentat de propilè FCC2017-06-16
Disseny d'un splitter propà-propilè amb integració interna de la calor2018-06-20
Disseny i implementació d'una unitat pel tractament dels gasos de combustió dels forns de procés2023-09-07
Disseny molecular de catalitzadors per l'acoblament de diòxid de carboni amb etilè.2014-06-12
Disseny preliminar d'una unitat d'isomerització de nafta lleugera2017-06-14
Disseny preliminar d'una unitat d'isomerització de nafta lleugera2017-06-14
Disseny preliminar d'una unitat d'isomerització de nafta lleugera2017-06-14
Disseny preliminar d'una unitat d'isomertizació de nafta lleugera2017-06-14
3D-printable materials with vitrimer-like behavior based on disulfide dynamic bond exchange2022-06-23
Efecte sobre el pH i la conductivitat de diferents compostos de sofre en sòls salins2015-06-12
Electron deficient alkynes reactivity against binucleophilic compounds2018-06-22
Encapsulament de Th en Ful.lerens C802018-06-18
Estratègies per a la preconcentració en línia amb la tècnica d'electroforesi capil.lar per l'anàlisi de drogues d'abús2015-06-15
Estudi computacional de la telomerització de l'isoprè catalitzada per complexos de Pal.ladi2016-06-15
Estudi computacional del mecanisme d'oxidació d'aigua per l'obtenció d'hidrogen molecular a partir de catalitzadors d'iridi2020-07-01
Estudi computacional del mecanisme d'oxidació de tioèters amb polioxometal.lats que contenen unitats Ceri-peroxo2020-01-16
Estudi de bioaccessibilitat de fragàncies sintètiques en mostres de peix2017-06-21
Estudi de l'ampliació de l'estació depuradora d'aigües residuals d'una planta alimentària2020-07-07
ESTUDI DE LA VIABILITAT DE CONSTRUIR UNA TERMINAL D'EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS AL PORT DE CASABLANCA (MARROC)2014-05-28
Estudi del carbó actiu com ajudant a la combustió de residus i com suport sòlid adsorbent en la preparativa de matrius líquides heterogènies2023-06-22
Estudi de l'optimització/ampliació de l'estació depuradora d'aigües residuals d'una planta productiva a Vilallonga del Camp2017-06-16
Estudi de matrius de sensors per l’avaluació de sistemes químics complexos: determinació de creatinina en mostres d’orina2020-09-09
Estudi de precisió d’un analitzador de destil.lació simulada de gasoil mitjançant cromatografia de gasos (GC-FID)2017-01-17
Estudi de precisió d'un analitzador de destil.lació simulada de querosè mitjançant GC-FID2017-06-14
Estudi de prevalença de criteris diagnòstics del trastorn disfòric premenstrual envers el DSM-5 (APA, 2013)2022-09-12
Estudi d'exactitud en l'anàlisi de gasolina emprant un cromatògraf multidimensional Reformulyzer M42018-06-15
Estudi d'optimització i escalat de la preparació d'una dispersió aquosa de poliuretà2015-06-12
Estudi i anàlisi de l'estació depuradora d'aigües residuals d'IQOXE2021-07-07
Estudi i desenvolupament de transistors orgànics electroquímics (OECT) utilitzant una estructura totalment vertical2023-09-07
Estudi i desenvolupament de transistors orgànics electroquímics per a la detecció de reaccions immunològiques2019-06-11
Estudi i optimització de la síntesi d'un recobriment de poliuretà (PU) d'altes prestacions2019-06-13
Estudi, millora i desenvolupament d'un espessant tèxtil2021-06-30
Estudio de la arquitectura de control de procesos de una planta química2019-06-19
Estudio de la arquitectura de control de procesos de una planta química2019-06-19
Estudio de la arquitectura de control de procesos de una planta química2019-06-19
Estudio de la hidrólisis enzimática del salmosan empleado en nutrición animal2019-06-18
Estudio de la polimerización de la ε-caprolactona (CL) por MALDI-TOF2020-07-03
Estudio de la presencia de un grupo de compuestos orgánicos a lo largo de todo el recorrido del río Francoli2016-06-15
Estudio mediante espectroscopia molecular UV-Vis-NIR de la degradación enzimática de gomas vegetales2018-01-17
Estudio para la optimización del sistema de eliminación de carbonatos en las aguas residuales de vertido de la planta de CO2016-06-10
Estudio para la optimización del sistema de eliminación de carbonatos en las aguas residuales de vertido de la planta de CO2016-06-10
Estudio para la optimización del sistema de eliminación de carbonatos en las aguas residuales de vertido de la planta de CO2016-06-10
Estudio y modificación de especialidades poliméricas en base acuosa y libre de NMP2018-06-11
Evaluación de esquemas de refrigeración en Energías2016-06-10
Exploració de la síntesi de nanoparticules de tungstats dobles amb baixa temperatura de transició polimòrfica per la via solvotermal2018-06-15
Exploring Cp*Co-catalysed ligand-directed C–H trifluoromethylthiolation reaction: from bibliographic research to an action plan.2020-07-01
Extracción de fenoles y flavonoides en el té de Mursalitsa y la ñora2016-06-13
Extracción de polietilenglicol en metoxipolietilenglicol y caracterización mediante cromatografía de permeación de gel2019-06-14
Fabricació de nanocompostos luminescents basats en ions lantànid i la seva caracterització i funcionalització per la fabricació de biosensors2022-06-21
Formulació d'un nou recobriment apte per a contacte alimentari segons el reglament EU 10/20112016-06-13
Free and controlled radical polymerization of polymers for thermoresponsive hydrogels2014-06-05
Gestió dels digestats d'una planta de biogàs2023-06-28
Gestión de alarmas de proceso en una planta de PEBD según modo de operación: arranques i paradas2021-06-21
Grafted ABS coagulation effect on surface quality material2018-06-13
Hydrocinnamaldeyde production by Rh-catalysed regioselective hydroformylation of styrene2018-06-11
Identificació de l’origen geogràfic d’oli d’oliva mitjançant tècniques de classificació multivariants i espectroscòpia ft-raman2018-02-19
Identificación del origen geográfico de aceite de palma mediante técnicas multivariantes2016-01-25
Implantació de la metodologia LEAN en l'àmbit de la Logística2017-06-19
Implantació de l'ús d'un motlle a pressió en sistemes viscoelàstics2014-06-09
Implementació d'un mètode per a la determinació d'anti-aglomerant en mostres aquoses, mitjançant anàlisi potenciomètric2019-06-18
Implementation of NIR Spectroscopy for the determination of physical and chemical properties in polyester samples by using Partial Least Squares (PLS) multivariate analysis.2021-07-05
Instal.lació de càrrega d'aigua d'una planta de PVC2020-07-07
Introducció de motius fluorats emergents tiofluoroalquil en heterocicles2021-07-01
Isoamyl acetate synthesis2018-06-22
La química del vermut2019-06-12
Luminiscent Nanothermometers for agricultural applications2019-06-20
Mechanistic study of C-H amidation with a Cp*Rh(III) catalyst2017-06-19
Mechanistic study proposal of the trimethylsilylation of terminal alkynes using TMSCF3 and DMPU2020-07-10
Metodologia i validació per NIR2019-06-18
Microencapsulació per polimerització interfacial2017-09-08
Microwave assisted conversion of fructose and glucose to 5-hydroxymethylfurfural in a continuous flow reactor2018-06-22
Millora de l’activitat desescumant en pintures de recobriment epoxídiques2017-06-22
Modelització computacional de sistemes nanomètrics: estructura i reactivitat d'una nanopartícula de rodi estabilitzada per lligands de tipus carbè N-heterocíclic2020-07-03
Mètodes per a la determinació de la distribució de mida de partícula de síliques via espectrometria per difracció de raigs làser2016-06-08
Neighbouring group direction in asymmetric glycosylation2015-06-15
New stereoselective synthesis of trienes2023-06-27
New study of the reactivity and selectivity of boron reagent's in the rhodium catalyzed 1,4-addition2015-06-13
Optimització de la fusió de perles en una industria cimentera mitjançant la posada en funcionament de la nova perladora Katanax X3002017-06-26
Optimització de la tècnica per a la determinació i quantificació de polisacàrids no amilacis i implementació en un nou cromatògraf de gasos.2021-06-29
Optimització del sistema de control distribuït d'una planta2022-06-20
Optimització del sistema de control distribuït d'una planta2022-06-20
Optimització del sistema de control distribuït d'una planta2022-06-20
Optimització del sistema de neteja dels reactors d'una planta de PVC2014-05-29
Optimització del sistema de neteja dels reactors d'una planta de PVC2014-05-29
Optimització del sistema de neteja dels reactors d'una planta de PVC2014-05-29
Optimització del sistema de neteja dels reactors d'una planta de PVC2014-05-29
Optimització d'una columna de destil.lació d'una planta de PEAD amb Aspen HYSYS2014-05-06
Optimització d'un mètode de mesura per a la diferenciació de diferents farines d'insectes mitjançant NIR portàtils i anàlisi multivariant2021-07-06
Optimització i validació d'un mètode d'anàlisi per a una especialitat farmacèutica2021-07-07
Optimización del proceso de producción de KM2022-06-20
OPTIMIZACIÓN DE UNA CALDERA DE RECUPERACIÓN DE GASES DE UNA TURBINA DE GAS. DISEÑO DEL PRECALENTADOR 10W1112014-05-29
OPTIMIZACIÓN DE UNA CALDERA DE RECUPERACIÓN DE GASES DE UNA TURBINA DE GAS. ESTRATEGIA DE CONTROL, ANÁLISIS DE SEGURIDAD Y ESTUDIO ECONÓMICO DEL PRECALENTADOR 10W1112014-05-29
Optimización de un Circuito de Aceite Térmico para Calentar un patio de tanques de betún asfáltico2021-06-22
Optimización de un Circuito de Aceite Térmico para Calentar un patio de tanques de betún asfáltico2021-06-22
Optimización de un Circuito de Aceite Térmico para Calentar un patio de tanques de betún asfáltico2021-06-22
Optimización de un método para el análisis de hidrocarburos aromáticos policíclicos y plaguicidas organoclorados en aguas de consumo por GC-MS2017-06-21
Optimization and validation of an analytical method for the determination of oils and grease in wastewater samples by infrared spectroscopy2022-06-30
Optimization of an ultrasonic ionization source using a Quadrupole Time-of-flight mass spectrometry2017-06-30
Orbital contributions to the exchange-repulsion energy of atomic and molecular aggregates2018-06-22
Pd-catalyzed hydroformylation of styrene using formaldehyde as syngas surrogate2019-06-12
Phosphate and Phosphonate Derivatised Wells-Dawson Polyoxometalates as novel precursors for organic-inorganic hybrid materials2017-06-30
Phosphorus doping of carbon-based materials for single atom catalysis2019-06-18
Planta de producció d'àcid nítric concentrat2017-09-12
Planta de producció d'àcid nítric concentrat2017-09-12
Planta de producció d'àcid nítric concentrat2017-09-12
Polimerización radicalaria controlada en un disolvente "verde":SET-LRP en lactato de etilo2017-06-22
Polímers termosensibles basats en el lactat d'etil, un dissolvent verd2021-07-05
Posada a punt d'un mètode de determinació de coure en sòls de vinya2017-06-15
Posada en marxa d'un mètode per l'anàlisi de pH2021-06-30
Post-synthetic modifications of Phenylalanine containing peptides by C-H olefination2016-05-30
Potenciación del razonamiento lógico2023-06-23
Preconcentración y separación enantiomérica de catinonas por electroforesis capilar.2016-09-12
Preparació dels models de calibració multivariant per a diversos tipus de fruita seca2015-06-19
Preparació i caracterització de catalitzadors heterogenis àcids per a la conversió de carbonat de glicerol a glicidol2014-05-06
Previsión de ampliación de servicios en el complejo industrial Campeza S.L.2021-07-05
Producció d'hidrogen2023-09-07
Producción mezcla xilenos a partir de tolueno y metanol2022-06-21
Producción mezcla xilenos a partir de tolueno y metanol2022-06-21
Propietats electròniques i reactivitat dels compostos d'uranil2017-06-16
Puesta en marcha de dos equipos de cromatografía para la determinación de los promedios de pesos moleculares y cenizas en el alcohol polivinílico, poliacetato de vinilo y copolímero.2016-01-25
“Quimi-què?”: disseny, producció i edició d'un nou programa de divulgació científica a la ràdio i a les xarxes socials2020-01-16
“Quimi-què?" Divulgació de la ciència a través de la ràdio i les xarxes socials. Nous programes, nova secció i adaptació tècnica al context COVID-192020-03-07
RAFT Polymerization study of thermo-responsive polymers2015-06-15
Reconversió d'un splitter de propà-propilè a un sistema amb recompressió de vapor2017-12-09
Rediseño de una planta de envasados de productos asfálticos2021-06-21
Rediseño de una planta de envasados de productos asfálticos2021-06-22
Rediseño de una planta de envasados de productos asfálticos2021-06-22
Regioselective ring-opening reaction of propargyl aziridines with diborylmethyllithium salts2023-06-28
Relació entre la tensió superficial i la permeabilitat a l'oxigen de diferents recobriments polimèrics2023-06-22
Rendiment, eficiència i ajust en la dosificació del nitrtat càlcic en el tractament d'aigües residuals2017-08-09
Rendiments dels diferent tipus de depuradores i optimització d'un reactiu químic en la deshidratació de fangs2014-06-09
Renovación de Despropanizador2018-06-20
Renovación de Despropanizador2018-06-20
Revamping de la secció de reacció d'una planta d'acetat de vinil monòmer2022-06-21
Revamping de la secció de reacció d'una planta d'acetat de vinil monòmer2022-06-21
Revamping de la zona convectiva y de precalentamiento de aire de combustión (DEKA) de los hornos de proceso de una refinería de petróleo2018-06-20
Revamping de la zona convectiva y de precalentamiento de aire de combustión (DEKA) de los hornos de proceso de una refinería de petróleo2018-06-20
Ru(η6-arene) Metal-based drug the modern anticancer pharmacology2017-06-30
Ús de catalitzadors de níquel per l'obtenció d'alcohol tetrahidrofurfurílic a partir de furfural2017-06-15
Sensors de pH basats en punts de carboni2023-06-22
Separació per destil.lació de l'efluent de reacció d'un reformat catalític2018-06-21
Separació per destil.lació de l'efluent de reacció d'un reformat catalític2018-06-21
Separació per Destil.lació de l'Efluent de Reacció d'un Reformat Catalític2018-06-21
Sistema de coalescència per a l'eliminació d'hidròxid de potassi en una planta d'alcoxilació2015-05-28
Sistema de coalescència per a l’eliminació d’hidròxid de potassi en una planta d’alcoxilació2015-05-28
Sistema de coalescència per a l'eliminació d'hidròxid de potassi en una planta d'alcoxilació2015-05-28
Sistema de coalescència per a l'eliminació d'hidròxid de potassi en una planta d'alcoxilació2015-05-28
Sistema de eliminación de catalizador mediante un filtro Fundabac2021-06-21
Sistema de eliminación de catalizador mediante un filtro Fundabac2021-06-21
Sistema de eliminación de catalizador mediante un filtro Fundabac2021-06-22
"Sistema de transport pneumàtic per a un filtre tipus Niagara o Fundabac"2022-09-07
"Sistema de transport pneumàtic per a un filtre tipus Niagara o Fundabac"2022-09-07
Sistema de tratamiento para la eliminación de olores en una corriente de gases de betún asfáltico2019-06-20
Sistema de tratamiento para la eliminación de olores en una corriente de gases de betún asfáltico2019-06-20
Síntesi, caracterització i estudi computacional del precursor de catalitzador [ir(cod)(carbè-tioèter)]barf2018-06-15
Síntesi de α-metilenlactones i α-metilenaetal-lactones com a precursos de blocs durs en copolímers de blocs ABA2019-06-17
Síntesi de poliesteracetals degradables a partir de l'oli de ricí2017-06-22
Síntesi d'hidroxipolièsters derivats de l'àcid 10-undecenoic i post modificació amb cisteïna2016-06-15
Síntesi d'una nova acrilamida derivada de la família dels malonats2023-06-26
Síntesi estereoselectiva de l'anàleg perfluorat de l'esfingolípid GT11 amb una estructura central tipus triazole 1,5-disubstituït2021-06-07
Síntesi i caracterització de lligands fosfit-fosforoamidit quirals derivats de la D-(+)-glucosa2021-07-06
Síntesi i caracterització de sals imidazole-oxazolina2016-06-09
Síntesi i caracterització d'olefines d'interès en hidrogenació asimètrica2023-06-16
Síntesi i caracterització d'un complex de cobalt amb lligands N dadors amb funció fotocatalítica en la reducció de CO22023-09-07
Síntesi i polimerització de l'àcid 10,11-epoxiundecanoic2014-05-09
Síntesi i polimerització de monòmers derivats de l'àcid 10-undecenoic2016-01-18
Síntesis alternativa de l'Aristoflex AVS®2016-06-15
Síntesis de Anhídrido Acético a partir de Acetona y Ácido Acético. Diseño del absorbedor.2021-06-22
Síntesis de Anhídrido Ácetico a partir de Acetona y Ácido Acético. Diseño del absorbedor.2021-06-22
Síntesis de Anhídrido Ácetico a partir de Acetona y Ácido Acético. Diseño del absorbedor.2021-06-22
Síntesis de materials híbrids de carboni per a la reducció electroquímica de CO22021-06-29
Síntesis enantioselectiva de oxazolidinonas mediante resolución cinética con catalizadores tipo amidina2019-06-13
Soot oxidation activity of doped ceria. Influence of dopants.2017-06-30
Stereoselective Microwave-assisted Synthesis of 2-Deoxy-2-fluoro-α-glycosides2018-01-17
Studies on the influence of ionic liquids on the synthesis of cu2(oh9po4 and tio2 catalysts2019-06-21
Synthesis and characterisation of {CoIII2DyIII2} and {VIII2DyIII2} Single Molecule Magnets2017-06-30
SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF DIBENZOTHIOPHENE AND PHENOTHIAZINE DERIVATIVES FOR ORGANIC OPTOELECTRONIC DEVICES2014-07-21
Synthesis and characterization of PACAP23 glycopeptides for improved stability and transport2021-06-29
Synthesis and characterization of peri-naphthalene derivatives2015-07-07
Synthesis of a New Hole Transporting Material and its Application in Perovskite Solar Cells2015-01-04
Synthesis of BEDT-TTF donors with three-fold symmetry2016-06-20
Synthesis of iodo-diborylmethylsilane and reactivity with cyclohexanone2023-06-28
Telomerització d’isoprè amb catalitzadors de Pd. Síntesi de derivats.2018-06-13
Theoretical study about Calcium Silicate Hydrate (C-S-H) anisotropy growth2016-06-20
Transformació de la cel.lulosa procedent de closques d'ametlles i avellanes en carbons àcids per fer-los servir com a catalitzadors en l'obtenció de 5-hidroximetilfufural a partir de glucosa2019-06-19
Uncovering the Mechanistic Insights of Cp*CoIII-catalyzed C–H Methylation Reactions2023-06-28
Unitat de recuperació d'acetaldehid d'una planta d'acetat de vinil monòmer2021-06-22
Unitat de recuperació d'acetaldehid d'una planta d'acetat vinil monòmer2021-06-22
Unitat de recuperació d'acetaldehid d'una planta d'acetat vinil monòmer2021-06-22
Unitat de recuperació d'àcid acètic d’una planta d'acetat de vinil monòmer2020-07-07
Unitat de recuperació d'àcid acètic d'una planta d'acetat de vinil monòmer2020-07-07
Unitat de recuperació d'àcid acètic d'una planta d'acetat de vinil monòmer2020-07-07
Unitat de recuperació per destil.lació azeotròpica de 2-propanol d'una planta de polipropilè en suspensió2015-06-08
Unitat de separació d'etilè d'una planta de producció de polipropilè copolímer2014-05-28
Unitat de separació d'etilè d'una planta de producció de polipropilè copolímer2014-05-28
Unitat de separació d'etilè d'una planta de producció de polipropilè copolímer2014-05-28
Unitat de separació d'etilè d'una planta de producció de polipropilè copolímer2014-05-28
Un nou catalitzador de Zn per transformar CO2 en carbonats2015-06-15
Validació de fibres dietètiques totals en aliments pel mètode gravimètric enzimàtic2016-06-08
Validació de la determinació de substàncies reductores expressades com SO2 en peixos i productes de la pesca per titulació iodomètrica2018-06-13
Validació de l’anàlisi de ferro en aigües de torres de refrigeració mitjançant espectrometria d’absorció atòmica2022-06-23
Validació de l’anàlisi de Na i Mg en galetes mitjançant l’espectrometria d’absorció i emissió atòmiques2017-06-16
Validació de mètodes analítics per a determinar el contingut en FAD, FNDa i LAD en mostres d'alfals2017-06-27
Validació demètodes analítics segons estàndards de farmàcia2019-06-20
Validació d’un mètode analític per a la determinació de detergents aniònics mitjançant l’anàlisi amb flux continu2022-06-30
Validació d'un mètode analític per a la determinació del carboni orgànic total de mostres d'aigua potable i continental2023-06-21
Validació d'un mètode analític per la determinació de plaguicides en aigua de consum2022-06-23
Validació d'un mètode: Determinació de micotoxines per HPLC-MS/MS2019-06-14
Validació d'un mètode per a la determinació dels cations Ca+2, Mg+2, Na+I K+ en sòls2014-09-06
Validació d'un mètode per a la determinaió de pigments en pinso2014-06-11
Validació d'un mètode per cromatografia de líquids per la determinació del principi actiu clortetraciclina i les seves impureses en un medicament d'ús veterinari2021-07-07
Validació i Acreditació d'un mètode per ICP-MS per la determinació de metalls en diferents matrius2015-09-09
Validación de un método espectrofotométrico para la determinación de hierro en muestras de agua procedentes de torres de refrigeración y condensadores2017-06-14
Valorización de cáscaras de almendra mediante su transformación en carbones mesoporosos y para la producción de precursores bioplásticos2022-06-22
Well-defined thermoresponsive lactic acid-based polymers2021-06-28