Treballs Fi de Grau> Dret Públic

CONCURSANTES DE TELEVISIÓN Y PRODUCTORA. ¿TRABAJO POR CUENTA AJENA O POR CUENTA PROPIA? CASO DEL REALITY SHOW

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1011
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1011
 • Autors:

  MARTRAT MARTI, JOAQUIM
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-12-12
  Resum: La aparición de los concursos del tipo reality show ha obligado a los tribunales a tener que concretar la controvertida naturaleza jurídica que liga a los participantes con la productora de un programa de este tipo. Los pronunciamientos han sido diferentes, sin existir una doctrina unificada, y los autores que hablan acerca del tema tampoco han llegado a una conclusión clara acerca de cuál debería ser el mejor encaje. En países como Francia se ha declarado la naturaleza laboral de esta prestación de servicios, de manera que puede servir como referencia para llegar a un consenso en España. El presente trabajo trata de formular una propuesta de encaje adecuada a este tipo de trabajo para su correcta regulación legal y para que los concursantes tengan un marco legal de referencia donde acogerse en caso de conflicto con la productora. The appearance of reality show contests has involved having to concrete the controversial legal nature between participants and contestant producer by courts. Statements from them have been different, without existing any unified doctrine, and the authors who have commented about the topic have reached a clear conclusion either. In countries such as France this provision services has been claimed labour work, so that it can be used as a reference to reach consensus in Spain. This dissertation tries to formulate a suitable proposal for this type of work in order to establish a correct legal regulation and to provide to the participants a legal framework in case of a conflict with contestant producer. L’aparició dels concursos del tipus reality show ha forçat als tribunals a haver de concretar la controvertida naturalesa jurídica que lliga als participants amb la productora d’un programa d’aquestes característiques. Els pronunciaments han estat diferents, sense existir una doctrina unificada, i els autors que parlen sobre el tema tampoc han arribat a una conclusió clara sobre quin hauria de ser el millor encaix. En països com França s’ha reconegut la naturalesa laboral d’aquesta prestació de serveis, de tal manera que pot servir com a referència per arribar a un consens a Espanya. El present treball busca formular una proposta d’encaix adequada a aquest tipus de treball per a la seva correcta regulació legal i per a que els concursants disposin d’un marc legal de referència on poder-se acollir en cas de conflicte amb la productora.
  Matèria: CIÈNCIES JURÍDIQUES
  Idioma: Castellà
  Departament: DRET PÚBLIC
  Estudiant: MARTRAT MARTI, JOAQUIM
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: CONCURSANTES DE TELEVISIÓN Y PRODUCTORA. ¿TRABAJO POR CUENTA AJENA O POR CUENTA PROPIA? CASO DEL REALITY SHOW TELEVISION PARTICIPANTS AND CONTESTANT PRODUCER. WAGE EARNER WORK OR SELF-EMPLOYED WORK? CASE OF REALITY SHOW CONCURSANTS DE TELEVISIÓ I PRODUCTORA. TREBALL PER COMPTE D'ALTRI O TREBALL PER COMPTE PROPI? CAS DEL REALITY SHOW
  Data de la defensa del treball: 2016-06-01
  Paraules clau: ARTISTAS, CONCURSOS, TELEVISIÓN ARTISTS, TV GAME SHOW, TELEVISION ARTISTES, CONCURSOS, TELEVISIÓ
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: CONCURSANTES DE TELEVISIÓN Y PRODUCTORA. ¿TRABAJO POR CUENTA AJENA O POR CUENTA PROPIA? CASO DEL REALITY SHOW
  Director del projecte: RODRIGUEZ BEA, ELENA
  Ensenyament(s): RELACIONS LABORALS I OCUPACIÓ
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  CIÈNCIES JURÍDIQUES
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar