Treballs Fi de Grau> Dret Privat, Processal i Financer

Las cláusulas abusivas en los contratos de préstamo bancario

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1051
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1051
 • Autors:

  Teruel Moreno, Andrea
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-01-10
  Resum: En aquest treball s'ha realitzat un estudi de les clàusules abusives amb més rellevància incloses en els contractes de préstec bancari, com són, les clàusules sòl, les de venciment anticipat i les d'interessos moratoris. Amb aquesta finalitat, s'han establert les característiques essencials dels contractes bancaris, i especialment, dels préstecs bancaris. Així mateix, també es defineixen que són les clàusules predisposades i quan poden ser abusives. Finalment, s'ha realitzat una anàlisi del caràcter abusiu de les clàusules sòl, les d'interessos moratoris i les de venciment anticipat. This report is about more important unfair terms included in bank loan contracts, such as floor clause, early redemption and clauses dealing with default interest. First of all, I have explained the essential characteristics of banking contracts, and especially bank loans. Moreover, I also defined what the predisposed clauses are and when they can be abusive. Finally, I have done an analysis about the unfairness of floor clause, early redemption and clauses dealing with default interest. En el presente trabajo se ha realizado un estudio de las cláusulas abusivas con más relevancia incluidas en los contratos de préstamo bancario, como son, las cláusulas suelo, las de vencimiento anticipado y las de intereses moratorios. Para ello, se han establecido las características esenciales de los contratos bancarios, y en especial, de los préstamos bancarios. Así mismo, también se definen que son las cláusulas predispuestas y cuando pueden ser abusivas. Por último, se ha realizado un análisis del carácter abusivo de las cláusulas suelo, las de intereses moratorios y las de vencimiento anticipado.
  Matèria: Ciències jurídiques
  Idioma: Castellà
  Departament: Dret Privat, Processal i Financer
  Estudiant: Teruel Moreno, Andrea
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: Les clàusules abusives als contractes de préstec bancari The unfair terms in contracts of bank loan Las cláusulas abusivas en los contratos de préstamo bancario
  Data de la defensa del treball: 2016-06-08
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Clàusules abusives, prèstecs bancaris Unfair terms, bank loan Cláusulas abusivas, prestamos bancarios
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Las cláusulas abusivas en los contratos de préstamo bancario
  Director del projecte: Barceló Compte, Rosa
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar