Treballs Fi de Grau> Dret Públic

El vel islàmic a Catalunya: Anàlisi socio-jurídica d'un conflicte identitari

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1057
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1057
 • Autors:

  Balsells Rodas, Anton Maria
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-01-10
  Resum: L’anàlisi socio-jurídica de la situació del vel islàmic a Catalunya pretén reflectir la realitat amb la que s’emmarca l’ús d’aquesta vestimenta mitjançant l’estudi de les normes i la jurisprudència que conforma el nostre ordenament jurídic, així com determinar les possibles conseqüències que tindria una regulació en aquest àmbit. The socio-legal analysis of the situation of the Islamic headscarf in Catalonia expects to reflect the reality in which the use of this piece of cloth is delimited by studying the rules and case law that defines our legal system, and so, to state the possible consequences that a regulation in this area would have! El análisis socio-jurídico de la situación del velo islámico en Catalunya pretende reflejar la realidad en la que se enmarca el uso de esta vestimenta mediante el estudio de las normas y la jurisprudencia que conforma nuestro ordenamiento jurídico, además de determinar las posibles consecuencias que tendría una regulación en este ámbito.
  Matèria: Ciències jurídiques
  Idioma: Català
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Balsells Rodas, Anton Maria
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: El vel islàmic a Catalunya: Anàlisi socio-jurídica d'un conflicte identitari The islamic headscarf in Catalonia: Socio-legal analysis of an identity conflict El velo islámico en Catalunya: Análisis socio-jurídico de un conflicto identitario
  Data de la defensa del treball: 2016-06-08
  Paraules clau: Vel islàmic, Llibertat religiosa, Igualtat de gènere Islamic headscarf, Religious freedom, Gender equality El velo islámico en Catalunya: Análisis socio-jurídico de un conflicto identitario
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: El vel islàmic a Catalunya: Anàlisi socio-jurídica d'un conflicte identitari
  Director del projecte: Ruiz Sanz, Mario
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar