Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Neurobiological mechanisms underlying the cognitive deficits associated with the nicotine withdrawal syndrome

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:106
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG106
 • Autors:

  Rodriguez Garcia, Anna
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2015-02-17
  Resum: El consumo de tabaco provoca cada año millones de muertes y aunque los fumadores saben que dejarlo reduciría este riesgo de mortalidad, aproximadamente un 80% de los que intentan dejarlo recaen durante el primer mes. Varios estudios han demostrado que entre los síntomas negativos de la abstinencia a la nicotina, destacan los déficits cognitivos, los cuales se cree que acaban provocando la recaída al tabaco. Es por eso que los esfuerzos se están centrando en este deterioro de la memoria, en general e los mecanismos neurobiológicos que están implicados, ya que los avances en este ámbito serían de gran ayuda para futuros tratamientos a la adicción del tabaco y para reducir los elevados índices de mortalidad que provoca este consumo. Uno de los principales puntos diana de este estudio es el sistema endocanabinoide ya que participa en mecanismos tales como la memoria y la adicción a las drogas, entre los que destacan la nicotina. Tobacco use is a major public health challenge that leads to millions of preventable deaths every year. Despite this, tobacco consumption is common throughout the world. Near 80% smokers attempting to quit will relapse within the first month of abstinence. Smoking cessation produces unpleasant physiological, affective, and cognitive withdrawal symptoms that peak within the first days of nicotine deprivation. It has been suggested that relapse after smoking cessation may occur to ameliorate the cognitive impairment because nicotine re-exposure reverses this cognitive deficit. In addition, poor cognitive performance during nicotine abstinence predicted more rapid smoking resumption in the first days of abstinence. These data support the idea that the existence of cognitive deficits during nicotine withdrawal could be an important factor in the relapse of tobacco consumption. Our main objective was to investigate the possible neurobiological mechanisms involved in the nicotine-withdrawal memory impairment. We identify the endocannabinoid system as important targets associated with the memory impairment related to the nicotine withdrawal syndrome. El consum de tabac és un problema de salut pública que cada any provoca milions de morts. Tot i els components perjudicials i carcinògens que el formen, el consum de tabac continua sent una pandèmia global que provoca seriosos problemes a la salut. Aproximadament el 80% dels fumadors que intenten deixar-ho acaben recaient-hi durant el primer mes d’abstinència; això es degut a que el tabac provoca una sensació de plaer, relaxació, mentre que l’abstinència a aquest provoca símptomes psicològics, afectius i cognitius molt desagradables, els quals s’accentuen més els primers dies de l’abstinència al tabac. Diversos estudis han suggerit que el fet de recaure en el consum del tabac succeeix per tal de millorar els dèficits cognitius presents durant l’abstinència, ja que s’ha demostrat que la recaiguda al tabac, provoca una millora d’aquest deteriorament de la memòria. Per tan cal destacar que l’estudi i la investigació d’aquests dèficits cognitius durant l’abstinència són de gran importància de cara a descobrir nous tractaments contra l’addicció a la nicotina. Per això el nostre objectiu es basa en estudiar els mecanismes neurobiològics que estan implicats en aquest dèficits i un dels principals sistemes diana és el sistema endocannabinoide el qual participa en els mecanismes involucrats en l’addicció a les drogues.
  Matèria: Biotecnologia
  Idioma: en
  Codirector del treball: Berrendero i Santi Garcia, Fernando
  Àrees temàtiques: Bioquímica y biotecnología Biochemistry and Biotechnology Bioquímica i biotecnologia
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Rodriguez Garcia, Anna
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: Mecanismos neurobiologicos subyacentes a los deficits cognitivos presentes durante la abstinencia a la nicotina. Neurobiological mechanisms underlying the cognitive deficits associated with the nicotine withdrawal syndrome Mecanismes neurobiologics subjacents als deficits cogntius presents durant l'abstinencia a la nicotina
  Data de la defensa del treball: 2014-10-09
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: nicotina, abstinencia, memoria nicotine, withdrawal, memory nicotina, abstinencia, deficits
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 18
  Títol en la llengua original: Neurobiological mechanisms underlying the cognitive deficits associated with the nicotine withdrawal syndrome
  Director del projecte: Garcia-Vallvè, Santiago
  Ensenyament(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica y biotecnología
  Biochemistry and Biotechnology
  Bioquímica i biotecnologia
  Biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar