Treballs Fi de Grau> Dret Públic

El papel de la Corte Constitucional de Colombia en la defensa del medio ambiente

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1060
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1060
 • Autors:

  Rodríguez Quintero, Carlos Iván
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-01-10
  Resum: El present Treball de Fi de Grau tracta la temàtica del Dret Ambiental. L’estudi que s’ha dut a terme és sobre la protecció jurídica del medi ambient regulada a la Constitució Política de Colòmbia de 1991. Posteriorment ens hem centrat en el paper de la Cort Constitucional de Colòmbia com a defensora del medi ambient, mitjançant l’anàlisi de la jurisprudència d’aquest tribunal en materia ambiental. The theme on which this Final Grade Work is the Environmental Law. The study has been carried out addresses the legal protection of the environment governed by the Constitution of Colombia, 1991. Subsequently we have focused on the role of the Constitutional Court of Colombia as a defender of the environment, through an analysis of jurisprudence of the Court in environmental matters. La temática sobre la que trata el presente Trabajo de Final de Grado es el Derecho ambiental. El estudio que se ha llevado a cabo aborda la protección jurídica del medio ambiente regulada en la Constitución Política de Colombia de 1991. Posteriormente nos hemos centrado en el papel de la Corte Constitucional de Colombia como defensora del medio ambiente, mediante un análisis de la jurisprudencia del Alto Tribunal en materia ambiental.
  Matèria: Ciències jurídiques
  Idioma: Castellà
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Rodríguez Quintero, Carlos Iván
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: El paper de la Cort Constitiucional de Colòmbia en la defensa del medi ambient The role of the Constitutional Court of Colombia in environmental protection El papel de la Corte Constitucional de Colombia en la defensa del medio ambiente
  Data de la defensa del treball: 2016-06-08
  Paraules clau: medio ambient, jurisprudenci, constitución environment, jurisprudence, constitution El papel de la Corte Constitucional de Colombia en la defensa del medio ambiente
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: El papel de la Corte Constitucional de Colombia en la defensa del medio ambiente
  Director del projecte: Jaria Manzano, Jordi
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar