Treballs Fi de Grau> Dret Privat, Processal i Financer

La aportación procesal de correspondencia privada entre letrados como prueba: un análisis de su admisibilidad

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1072
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1072
 • Autors:

  Calero Martín, Eric
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-01-11
  Resum: La aportación procesal de correspondencia privada entre letrados en un procedimiento judicial es un proyecto de investigación que analizará la normativa deontológica, constitucional y procesal para proceder a delimitar su admisibilidad como prueba, aportando estrategias procesales a los abogados que deseen hacer uso de la misma The procedural furnishing of private mail between lawyers in a court proceeding is a research project that will analyze its ethical, constitutional and procedural rules in order to define its admissibility as evidence, providing strategies to those lawyers who furnish it. L’aportació processal de correspondència privada entre lletrats en un procediment judicial és un projecte d’investigació que analitzarà la normativa deontològica, constitucional i processal per tal de procedir a delimitar la seva admissibilitat com a prova, aportant estratègies processals als advocats que desitgin fer ús de la mateixa
  Matèria: Ciències jurídiques
  Idioma: Castellà
  Departament: Dret Privat, Processal i Financer
  Estudiant: Calero Martín, Eric
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: La aportación procesal de correspondencia privada entre letrados como prueba: un análisis de su admisibilidad The procedural furnishing of private mail between lawyers as evidence: analysis of its admissibility L'aportació processal de correspondència privada entre lletrats com a prova: una anàlisi de la seva admissibilitat
  Data de la defensa del treball: 2016-06-09
  Paraules clau: Correspondencia, letrados, prueba Mail, lawyers, evidence Correspondència, lletrats, prova
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: La aportación procesal de correspondencia privada entre letrados como prueba: un análisis de su admisibilidad
  Director del projecte: Picó Junoy, Joan
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar