Treballs Fi de Grau> Dret Públic

LA LIBERTAD RELIGIOSA EN ESPAÑA Y SU INTERACCIÓN CON LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1099
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1099
 • Autors:

  Llarch Franch, Maria Yasmin
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-01-13
  Resum: L’objecte del present treball és la interacció entre el dret a la llibertat religiosa i el dret a la llibertat d’expressió. Tracta de la conceptualització de les dues llibertats, el seu desenvolupament des d’una perspectiva constitucional i les seves limitacions; i en els annexos, apuntades altres qüestions complementàries com, l’origen històric de les anteriors, les seves garanties i tutel·la judicial i la regulació continguda en els principals textos internacionals. El major valor d’aquest treball ho aportarà l’estudi objectiu de les resolucions dels tribunals espanyols pronunciades arrel de la col·lisió entre les dues llibertats fonamentals i les seves manifestacions. The purpose of this project is the analyisis of the interaction between the right to religious freedom and the right to freedom speech. It deals with their conceptualitzation, their development from a constitutional perspective and their limitations; in the annexes, complemetary topics can be found, as their historical origin, their garantees and judicial protection, and the regulations found in the main international texts. Its biggest value comes from the objective study of the spanish tribunals resolutions regarding the col·lision between these two fundamental freedoms and their manifestations. El objeto del presente trabajo es la interacción entre el derecho a la libertad religiosa y el derecho a la libertad de expresión. Trata de la conceptualización de las dos libertades, su desarrollo des de una perspectiva constitucional y sus limitaciones; y en los anexos, apuntadas otras cuestiones complementarias como, el origen histórico de las anteriores, sus garantías y tutela judicial y la regulación contenida en los principales textos internacionales. El mayor valor de este trabajo lo aportará el estudio objetivo de las resoluciones de los tribunales españoles pronunciadas a raíz de la colisión entre las dos libertades fundamentales y sus manifestaciones.
  Matèria: Ciències jurídiques
  Idioma: Castellà
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Llarch Franch, Maria Yasmin
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: LA LLIBERTAT RELIGIOSA A ESPANYA I LA SEVA INTERACCIÓ AMB LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ RELIGIOUS FREEDOM IN SPAIN AND THEIR INTERACTION WITH FREEDOM OF EXPRESSION LA LIBERTAD RELIGIOSA EN ESPAÑA Y SU INTERACCIÓN CON LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
  Data de la defensa del treball: 2016-06-01
  Paraules clau: Llibertat religiosa, Llibertat d'expressió Religous freedom, Freedom of expresion Libertad religiosa, Libertad de expresión
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: LA LIBERTAD RELIGIOSA EN ESPAÑA Y SU INTERACCIÓN CON LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
  Director del projecte: Serrano Queraltó, Josep
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar