Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Understanding survival in breast carcinoma: The role of chemokine associated receptors

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:112
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG112
 • Autors:

  Iglesias Carres, Lisard.
 • Altres:

  Spin-offs i patents: Lliure
  Data d'alta al repositori: 2015-02-17
  Resum: El càncer de mama és un dels càncers més comuns al món. El lligant 2 de la quimiocina amb motiu C-C (CCL2) és una molècula amb propietats inflamatòries altament expressada al microambient tumoral que ha estat associada amb un pronòstic advers per pacients amb càncer de mama. La CCL2 exerceix la seva funció biològica per mitjà de la unió amb CCR2. No obstant, la resposta a aquesta senyalització pot ser minvada per receptors atípics com el Duffy Antigen Receptor for Chemokines (DARC) i el D6. La funció de CCL2 és regular la migració de macròfags als tumors. Encara que hi ha evidència que recolza la hipòtesi de que CCL2 te un paper a la promoció del càncer de mama, es necessites més estudis per tal de que CCL2 pugui ser establerta com a factor pronòstic i/o diana terapèutica al càncer de mama. Aquest estudi intenta entendre les interaccions entre les quimiocines involucrades en el desenvolupament de carcinoma ductal infiltrant de mama i trobar associacions entre CCL2 i manifestacions clíniques dels pacients. Per tal d’assolir aquests objectius es van realitzar proves immunohistoquímiques a 286 talls histològics de 286 pacients que sofrien aquest tipus de càncer per les proteïnes CCL2, DARC, D6, CCR2, IL-10 i el marcador de macròfags CD68. No s’ha trobat associació entre CCL2 i manifestacions adverses. A més, la infiltració de macròfags, avaluada amb CD68, tampoc ha estat associada amb cap característica adversa. No obstant, D6 i CCR2 han mostrat tenir potencial com a possibles factors predictius en el càncer de mama per presència de segones neoplàsies i supervivència respectivament. Com a conclusió, es requereixen de més estudis per a validar CCR2 i D6 com factors pronòstic i per adquirir una millor comprensió entre les proteïnes relacionades amb CCL2. Breast cancer is one of the most common cancers in the world. Chemokine (CC-motif) ligand 2 (CCL2) is an inflammatory chemokine highly expressed in the tumour micronvironment and has been correlated with adverse prognosis in breast cancer patients. CCL2 exerts its biological function by binding to CCR2, but its signalling can be attenuated by decoy receptors like Duffy Antigen Receptor for Chemokines (DARC) and D6. Indeed, CCL2 mediates the migration of macrophages to tumour sites, which promotes a tumourgenic microenvironment. Although there is emerging support for a tumour promoting role of CCL2 in breast cancer, further research is needed before CCL2 can be established as a prognostic factor and/or treatment target in breast cancer. This study aimed to understand the interactions between the chemokines involved in the development of invasive ductal breast carcinoma and to find associations between their expression and different patient outcomes. To do so, histological cuts from 286 women suffering from this type of cancer were evaluated by immunochemical staining in different protein levels related to the CCL2 network. Specifically, the proteins subjected to be studied were CCL2, CCR2, DARC, D6, IL-10 and CD68. This study has shown that there is no association between CCL2 and adverse patient outcome. Furthermore, macrophage infiltration, evaluated by CD68 immunostaining, did not correlate wit any patient outcome. More importantly, D6 and CCR2 have been shown to have potential value as breast cancer predictor factors for developing a secondary neoplasia and survival respectively. Hence, further studies are needed to validate D6 and CCR2 as predictor factors and to better understand the interactions between the proteins of the CCL2 network. El cáncer de mama es uno de los cánceres mas frecuentes en el mundo. El ligando 2 de la quimiocina con motivo C-C (CCL2) es una molécula con propiedades inflamatorias altamente expresada en el microambiente de tumores que ha sido relacionada con un pronostico adverso para pacientes con cáncer de mama. CCL2 ejerce su actividad biológica mediante la unión con CCR2, pero su señal puede ser atenuada debido a la interacción con Duffy Antigen Receptor for Chemokines (DARC) y D6. De hecho, CCL2 regula la migración hacia los tumores de los macrófagos, células que promueven un microambiente tumorgénico. Aunque haya evidencia científica que avala la hipótesis de que CCL2 tiene un papel esencial en el desarrollo del cáncer de mama se requiere de más estudios para validar CCL2 como un factor pronostico y/o diana terapéutica en un contexto de cáncer de mama. Este estudio intenta entender las interacciones entre las quimiocinas involucradas en el desarrollo del carcinoma ductal infiltrante de mama i encontrar asociaciones entre CCL2 i resultados clínicos adversos de pacientes con éste tipo de cáncer. Para alcanzar estos objetivos, cortes histológicos procedentes de 286 pacientes fueron evaluados por las proteínas CCL2, DARC, D6, CCR2, IL-10 y el marcador de macrófagos CD68 por medio de técnicas immunohistoquímicas. Éste estudio ha concluido que no hay asociación entre CCL2 i ningún resultado clínico adverso. Tampoco s’he ha encontrado ninguna relación entre la infiltración de macrófagos, evaluados por CD68, y resultaos clínicos adversos. No obstante, D6 i CCR2 han mostrado tener un posible potencial como factores predictivos del cáncer de mama. En conclusión, se requerirá de más estudios para corroborar D6 i CCR2 como factores predictivos i para comprender mejor la interacción entre proteínas relacionadas con CCL2.
  Matèria: Biotecnologia
  Idioma: en
  Codirector del treball: Joven Maried, Jorge
  Àrees temàtiques: Ciències de la Salut Health sciences Ciencias de la Salud
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Iglesias Carres, Lisard.
  Premis, ajudes i distincions: No
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: Ententent la supervivència al carcinoma de mama: El paper dels receptors de quimiocines Understanding survival in breast carcinoma: The role of chemokine associated receptors Entendiendo la supervivència en el carcinoma de mama: El paper de los receptores de quimiocinas
  Data de la defensa del treball: 2014-05-27
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Quimiocines, Carcinoma ductal infiltrant de mama, Inflamació. Chemokines, Infiltrating ductal breast carcinoma, Inflammation. Quimiocinas, Carcinoma ductal infiltrante de mama, inflamación.
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 18
  Títol en la llengua original: Understanding survival in breast carcinoma: The role of chemokine associated receptors
  Director del projecte: Arola Arnal, Anna.
  Ensenyament(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la Salut
  Health sciences
  Ciencias de la Salud
  Biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar