Treballs Fi de Grau> Dret Privat, Processal i Financer

El tratamiento del seguro de responsabilidad civil en la ley de navegación maritima

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1125
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1125
 • Autors:

  Nom i cognoms no visibles a petició de l'autor/a en exercici del seu dret de supressió recollit a l'article del Reglamento General de Protección de datos
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-01-17
  Resum: A lo largo del presente trabajo analizaremos la novedad más importante de la nueva Ley de Navegación Marítima: el Seguro de Responsabilidad Civil. Partiremos del estudio de su normativa, doctrina y jurisprudencia con el objetivo de conocer las características más importantes de este tipo de seguro, así como aquellos rasgos que lo diferencian del seguro P&I establecido en el ámbito del Derecho marítimo internacional. Throughout this work we analyze the most important innovation of the new maritime navigation law: the liability insurance. We start by studying its rules, doctrine and jurisprudence in order to know the most important characteristics of this kind of insurance, as well as those feathures that differentiate it from P&I insurance established in the field of international maritime law Al llarg del present treball analitzarem la novetat més important de la nova llei de navegació marítima: l’assegurança de responsabilitat civil. Partirem de l'estudi de la seva normativa, doctrina i jurisprudència amb l'objectiu de conèixer les característiques més importants d'aquest tipus d’assegurança, així com aquells trets que ho diferencien de l’assegurança P&I establerta en l'àmbit del dret marítim internacional.
  Matèria: Ciències jurídiques
  Idioma: Castellà
  Departament: Dret Privat, Processal i Financer
  Estudiant: Nom i cognoms no visibles a petició de l'autor/a en exercici del seu dret de supressió recollit a l'article del Reglamento General de Protección de datos
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: El tratamiento del seguro de responsabilidad civil en la ley de navegación maritima P&I insurance in the maritime navigation law El tractament de l'assegurança de responsabilitat civil a la llei de navegació maritima
  Data de la defensa del treball: 2016-06-07
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Indemnización, Acción directa, Cobertura ilimitada Maritime Law, Protection & Indemnization, Club P&I Navilier, indemnització, acció directa
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: El tratamiento del seguro de responsabilidad civil en la ley de navegación maritima
  Director del projecte: Girgado Perandones, Pablo
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar