Treballs Fi de Grau> Geografia

Turismo accesible en Sitges

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1161
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1161
 • Autors:

  Méndez Cervera, Blanca
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-02-06
  Resum: El turisme accessible o turisme per a tothom són conceptes molt recents, a dia d’avui encara no són molt coneguts. Des del 2007 l’Agència Catalana de Turisme està treballant per oferir l’activitat turística a tot el col·lectiu de persones amb discapacitat, formant part de les seves línies estratègiques. Amb aquest estudi es vol dur a terme el coneixement del turisme accessible a Cataluña i especialment al municipi de Sitges, una localitat de sol i platja reconeguda internacionalment. Aquesta destinació es considerada accessible per formar part de la marca turística Garraf. Sitges presenta diferents atractius turístics accessibles, tenint un conjunt de productes per oferir a persones amb discapacitat Accessible tourism or tourism for all are concepts very recent, nowadays there are much unknown. Since 2007 the Catalan Tourism Agency is working to offer touristic activities to disable people, becoming to the company part of the strategic business lines. This study want to be able accessible tourism knowledge in Catalonia and in Sitges specially, a sun and beach town known around the world. This destination is consider accessible because is part of Garraf touristic mark. Sitges has different accessible touristic attractive, it be a set of products to offer to disable people. El turismo accesible o turismo para todos son conceptos muy recientes, que a día de hoy todavía no son muy conocidos. Desde el 2007 la Agencia Catalana de Turismo está trabajando para ofrecer la actividad turística al colectivo de personas con discapacidad, formando parte de una de sus líneas estratégicas. Con este estudio se quiere llevar a cabo el conocimiento del turismo accesible en Cataluña y especialmente en el municipio de Sitges, una localidad de sol y playa reconocida internacionalmente. Este destino es considerado accesible por formar parte de la marca turística Garraf. Sitges presenta diferentes atractivos turísticos accesibles, teniendo un conjunto de productos que puede ofrecer a personas con discapacidad.
  Matèria: Turisme i oci
  Idioma: Castellà
  Departament: Geografia
  Estudiant: Méndez Cervera, Blanca
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: Turisme accessible a Sitges Accessible tourism in Sitges Turismo accesible en Sitges
  Data de la defensa del treball: 2014-09-04
  Paraules clau: turisme, accessible, Sitges tourism, accessible, Sitges turismo, accesible, Sitges
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Turismo accesible en Sitges
  Director del projecte: Beas Secall, Lorena
  Ensenyament(s): Turisme
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Turisme i oci
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar