Treballs Fi de Grau> Química Física i Inorgànica

Estudi sobre la reversibilitat dels dominis ferroelèctrics en epitàxies (Nb, Yb):RbTiOPO4/RbTiOPO4 (001) per tractament tèrmic a altes temperatures

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1182
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1182
 • Autors:

  Casamitjana Ferran, Francesc
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-05-26
  Resum: La presencia de dominios ferroeléctricos en las epitaxias de (Nb,Yb):RbTiOPO4 ha adquirido importancia con la entrada de la fotónica integrada de estos cristales. Lo que se ha querido conseguir con este trabajo es visualizar los dominios ferroeléctricos y encontrar una manera sencilla de convertir estos cristales multidominio en cristales monodominio para la construcción de guías ópticas y circuitos fotónicos. The presence of ferroelectric domains in the (Nb:Yb):RbTiOPO4 has acquired more relevance with the introduction of these materials in the field of integrated photonics. What has been wanted to achieve with this work is to visualize the domains and find a way to convert multidomain crystals in single domain crystals for the implementation and fabrication of optical waveguides and photonic circuits. La presència de dominis ferroelèctrics en les epitàxies de (Nb,Yb):RbTiOPO4 ha adquirit més importància amb l’entrada de la fotònica integrada d’aquests cristalls. El que s’ha volgut aconseguir amb aquest treball és visualitzar els dominis ferroelèctrics i trobar una manera senzilla de convertir cristalls multidomini en cristalls monodomini per a la construcció de guies òptiques i circuits fotònics.
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Física i Inorgànica
  Estudiant: Casamitjana Ferran, Francesc
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: Estudio sobre la reversibilidad de los dominios ferroeléctricos en epitaxias de (Nb, Yb):RbTiOPO4/RbTiOPO4 (001) por tratamiento térmico a altas temperaturas Study on ferroelèctric domains' reversibility in epitaxies (Nb, Yb):RbTiOPO4/RbTiOPO4 by thermal treatment at high temperatures Estudi sobre la reversibilitat dels dominis ferroelèctrics en epitàxies (Nb, Yb):RbTiOPO4/RbTiOPO4 (001) per tractament tèrmic a altes temperatures
  Data de la defensa del treball: 2016-06-09
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: dominio ferroelectrico, reversibilidad, alta temperatura ferroelèctric domain, reversibility, high temperature domini ferroelèctric, reversibilitat, alta temperatura
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Estudi sobre la reversibilitat dels dominis ferroelèctrics en epitàxies (Nb, Yb):RbTiOPO4/RbTiOPO4 (001) per tractament tèrmic a altes temperatures
  Director del projecte: Castillón Miranda, Sergio
  Ensenyament(s): Física i Cristal·lografia de Material
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar