Treballs Fi de Grau> Química Física i Inorgànica

Desenvolupament d'una línia de protecció solar

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1183
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1183
 • Autors:

  Castellano Granell, Núria
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-05-29
  Resum: El principal objetivo de este trabajo es el desarrollo de una línea de protección solar. Esta línea está formada por tres protectores faciales con diferente grado de protección, una crema corporal y un aftersun. El aspecto más importante a tener en cuenta cuando utilizamos una crema con estas finalidades es su SPF o factor de protección solar, el cual nos indica cuantas horas podemos estar expuestos al sol para producir los mismos efectos que si no hubiésemos utilizado este tipo de crema. En la síntesis de cremas y emulsiones con este objetivo es esencial la utilización de diferentes filtros, orgánicos e inorgánicos, para conseguir un cierto SPF y ayudar a los consumidores a protegerse de los rayos UVA i UVB durante un periodo de exposición solar. No podemos establecer un SPF óptimo ya que no todos presentan los mismos riesgos e desarrollar una enfermedad causada por la exposición a la radiación solar. Además, la necesidad de un factor de protección u otro también depende de la región geográfica. The main objective of this work is to develop a range of sunscreen cream. This range consists of three facial sunscreen creams with different degrees of protection, a sunscreen body lotion and an aftersun . The most important aspect to consider when we use a sunscreen lotion is its SPF or sun protection factor, which indicates how many hours you can be exposed to the sun to produce the same effects as if you didn’t use sunscreen. In the synthesis of creams and emulsions for this purpose it is essential to use multiple filters, organic and inorganic, to achieve a certain SPF and help consumers to protect themselves from UVA and UVB rays during sun exposure . You can not get to establish an optimum SPF because not everyone has the same risk for developing a disease caused by exposure to such radiation, plus the need for a sunscreen or another also depends on the geographic region. L’objectiu principal d’aquest treball és el desenvolupament d’una línia de protecció solar. Aquesta línea està formada per tres protectors facials amb diferents graus de protecció, una crema corporal i un aftersun. L’aspecte més important a tenir en compte quan utilitzem una crema amb aquesta finalitat és el seu SPF o factor de protecció solar, el qual ens indica quantes hores podem estar exposats al sol per produir els mateixos efectes que si no haguéssim utilitzat aquest tipus de crema. En la síntesi de cremes i emulsions amb aquest objectiu és essencial l’ús de diversos filtres, orgànics i inorgànics, per aconseguir un cert SPF i ajudar als consumidors a protegir-se dels rajos UVA i UVB durant un període d’exposició solar. No podem arribar a establir un SPF òptim ja que no tothom presenta els mateixos riscos a desenvolupar una malaltia causada per l’exposició a la radiació solar. A més a més, la necessitat d’un factor de protecció o un altre també depèn de la regió geogràfica
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Física i Inorgànica
  Estudiant: Castellano Granell, Núria
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: Desarrollo de una línea de protección solar Development of a range of sunscreen cream Desenvolupament d'una línia de protecció solar
  Data de la defensa del treball: 2016-06-21
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: SPF, HLB, emulsión SPF, HLB, emulsion SPF, HLB,emulsió
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Desenvolupament d'una línia de protecció solar
  Director del projecte: Soriano Gil,Dr. Manuel Jesús; Reguero, Dra. Mar
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar