Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Mètodes per a la determinació de la distribució de mida de partícula de síliques via espectrometria per difracció de raigs làser

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1184
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1184
 • Autors:

  Codina Moreno, Raquel
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-05-29
  Resum: Aquest treball tracta del desenvolupament de mètodes per a la determinació de la distribució de la mida de partícula de dos síliques diferents via espectrometria per difracció de raigs làser, el Sipernat 2200 i el Sipernat 22. Aquests materials s’utilitzen com a additius comuns per millorar la fluïdesa dels productes, per tant, és important conèixer la seva mida de partícula ja que afecta a les propietats dels productes finals. L’espectrometria per difracció de raigs làser és una tècnica utilitzada freqüentment per a la determinació de distribucions de mida de partícula ja que dóna ràpidament, en un ampli interval de mides (nm-mm), les dimensions de la partícula amb precisió. En l’estudi s’han emprat dos tècniques diferents per a la dispersió de la mostra, la tècnica de dispersió en líquid amb aigua com a dispersant, i la tècnica de dispersió de pols seca. S’ha desenvolupat i optimitzat els paràmetres en els dos mètodes pels dos productes d’estudi i s’ha realitzat un estudi de repetibilitat i reproducibilitat pels mètodes òptims escollits per a cada producte. This document explains the method development for laser diffraction particle size distribution measurements of two different silicas, Sipernat 2200 and Sipernat 22. These materials are commonly used as additives to improve the flowability of the product, so it’s important to know the particle size of them because it affects the final product properties. Laser diffraction spectrometry is a technique utilised for particle size determination since it quickly gives in a wide range of sizes (nm to mm) the particle dimensions with precision. Two techniques were used for the sample dispersion, wet dispersion in water as dispersant and dry powder dispersion. Methods for both techniques were developed and optimized for the two products and repeatability and reproducibility of the optimal methods for each silica was tested. Este trabajo trata del desarrollo de métodos para la determinación de la distribución de tamaño de partícula de dos sílicas distintas vía espectrometría por difracción de rayos laser, el Sipernat 2200 y el Sipernat 22. Estos materiales se usan como aditivos comunes para mejorar la fluidez de los productos, por lo tanto, es importante conocer su tamaño de partícula ya que afecta a las propiedades de los productos finales. La espectrometría por difracción de rayos laser es una técnica utilizada frecuentemente para la determinación de la distribución de mida de partícula dado a que da rápidamente, en un amplio rango de tamaños (nm-mm), las dimensiones de la partícula con precisión. En el estudio se han usado dos técnicas distintas para la dispersión de la muestra, la técnica de dispersión en líquido con agua cómo dispersante, y la técnica de dispersión de polvo seco. Se ha desarrollado y optimizado los parámetros en los dos métodos para los dos productos de estudio y se ha realizado un estudio estadístico de repetibilidad y reproducibilidad para los métodos óptimos elegidos para cada producto.
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Codina Moreno, Raquel
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: Mètodes per a la determinació de la distribució de mida de partícula de síliques via espectrometria per difracció de raigs làser Methods for particle size distribution determination of silicas by laser diffraction spectrometry Métodos para la determinación de la distribución de tamaño de partícula de sílicas vía espectrometría por difracción de rayos laser
  Data de la defensa del treball: 2016-06-08
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: tamaño de partícula, difracción de rayos làser, sílica particle size, laser diffraction, silica mida de partícula, difracció de raigs làser, sílica
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Mètodes per a la determinació de la distribució de mida de partícula de síliques via espectrometria per difracció de raigs làser
  Director del projecte: Ribera Ruiz,David
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar