Treballs Fi de Grau> Química Física i Inorgànica

Formulació d'un nou recobriment apte per a contacte alimentari segons el reglament EU 10/2011

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1195
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1195
 • Autors:

  Martínez Díaz, Óscar
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-06-01
  Resum: Formulació d'un nou recobriment apte per a contacte alimentari segons el reglament EU 10/2011 En el present treball s’estudia la problemàtica associada a la formulació de nous recobriments aptes per a contacte alimentari i les limitacions a les que es troben sotmesos per la seva comercialització, segons el reglament vigent EU 10/2011. També es fa una descripció detallada del procés de producció industrial així com dels components de la mescla. Finalment, es procedeix a la seva producció a escala de laboratori, realitzant els controls qualitatius necessaris i ajustant la formulació inicial per tal de que el producte final compleixi els requisits desitjats. Formulation of a new food contact coating according to EU regulation 10/2011 In this project we studied de problematic associated to the formulation of new paint coatings, examining the legislative requirements associated to the commercialization of food grade products in UE. According to the limitations specified in the UE Regulation 20/2011, we chose carefully the materials and the related information given by the providers. Once the composition of the product was formulated we proceed to produce it in a lab scale, control its quality and determine their proprieties, readjusting the formulation to achieve the proposed specifications goals. Formulación de un nuevo recubrimiento apto para contacto alimentario según el reglamento EU 10/2011 En el presente trabajo se estudia la problemática asociada a la formulación de nuevos recubrimientos aptos para contacto alimentario y las limitaciones a las que se encuentran sometidos para su comercialización, según el reglamento vigente EU 10/2011. También se describe detalladamente el proceso de producción industrial, así como los componentes de la mezcla. Finalmente, se procede a su producción a escala de laboratorio, realizando los controles cualitativos necesarios y ajustando la formulación inicial para que el producto final cumpla con los requisitos deseados.
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Codirector del treball: Massons Bosch, Jaume
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Física i Inorgànica
  Estudiant: Martínez Díaz, Óscar
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: Formulació d'un nou recobriment apte per a contacte alimentari segons el reglament EU 10/2011 Formulation of a new food contact coating according to EU regulation 10/2011 Formulación de un nuevo recubrimiento apto para contacto alimentario según el reglamento EU 10/2011
  Data de la defensa del treball: 2016-06-13
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: recubrimiento, alimentario, formulación food, coating, formulation recobriment, alimentari, formulació
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Formulació d'un nou recobriment apte per a contacte alimentari segons el reglament EU 10/2011
  Director del projecte: Fernández Tornero, Clemente
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar