Treballs Fi de Grau> Química Física i Inorgànica

Catalitzadors de Zn per a la reacció de cicloaddició de CO2 i epòxids

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1204
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1204
 • Autors:

  Roig Frató, Natàlia
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-06-02
  Resum: Han sido sintetizados y caracterizados dos nuevos complejos de zinc con sistemas macrocíclicos N4-dadores. Se ha optimizado la síntesis de un complejo basado en la formación de los ligandos 2,9-bis(imino)-1,10-fenantronilabis. Estos complejos són activos para la reacción de cicloadición de CO2 y 1,2-epoxihexano, dando conversiones hasta el 94 % y rendimientos del 66 %. A new zinc complexes with N4-donor macrociclic ligands has been prepared and characterized. We report also the synthesis optimization of a complex based on stable and easy-to-handle 2,9-bis(imino)-1,10-phenanthronyl ligands. These complexes are active catalysts for the cycloaddition of CO2 and 1,2-epoxyhexane, affording epoxide conversions up to 94 % with yields up to 66 %. Han sigut sintetitzats i caracteritzats nous complexes de zinc amb sistemes macrocíclics N4-donadors. S’ha optimitzat la síntesi d’un complex basat en la formació dels lligands 2,9-bis(imino)-1,10-fenantronilabis. Aquests complexos són actius per la reacció de cicloaddició de CO2 i el 1,2-epoxihexà, donant conversions fins el 94 % i rendiments del 66 %.
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Física i Inorgànica
  Estudiant: Roig Frató, Natàlia
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: Catalizadores de Zn para la reacción de cicloadición de CO2 y epóxidos Zn catalysts for the reaction of cycloadition of CO2 and epoxides Catalitzadors de Zn per a la reacció de cicloaddició de CO2 i epòxids
  Data de la defensa del treball: 2016-06-17
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: catalizadores, dióxido de carbono, síntesis catalysts, carbon dioxide, synthesis catalitzadors, diòxid de carboni, síntesi
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Catalitzadors de Zn per a la reacció de cicloaddició de CO2 i epòxids
  Director del projecte: Masdeu Bultó, Anna Maria
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar